main-logo
Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek nieuwkomers VO

Nieuwe ronde, nieuwe kansen?

Een scriptieonderzoek naar de schoolloopbanen van voormalig 16+leerlingen van ISK Montessori College op het ROC van Amsterdam.
Recente ontwikkelingen als de toegenomen stroom van nieuwkomers en de moeilijker geworden doorstroom naar het mbo sinds 2013 hebben geleid tot een acutere behoefte aan optimalisering van de doorstroom van ISK naar regulier onderwijs. In het kader van de master Nederlands als Tweede taal en meertaligheid aan de UvA heeft Wanda Polak de schoolloopbanen in het reguliere vervolgonderwijs op het ROC van Amsterdam onderzocht van leerlingen afkomstig uit de 16+klas van ISK MCO Amsterdam. Hoe vergaat het deze ISK-leerlingen op het ROC? Nagegaan zijn de voorbereiding op het mbo in de ISK, het niveau waarop men terecht is gekomen, de algemene indruk, uitval- en doorstroomgegevens in vergelijking met de reguliere ROCvA-leerling, indicatoren voor schoolsucces en hoe het ROCvA de dienstverlening aan deze doelgroep kan verbeteren. Uit de resultaten komt een overwegend positief beeld van de onderzoekspopulatie naar voren. Wel is er behoefte aan structureel voortgezet NT2-onderwijs en extra begeleiding op het ROCvA, ook/juist op de hogere niveaus. Aanbevolen wordt om meer doorstroomgegevens van de onderzoekspopulatie te verzamelen, zodat ook vastgesteld kan worden in welke mate men een startkwalificatie behaalt.

thumnail

Informatie

  • Auteur(s): Wanda Polak
  • Jaar van uitgave:2017

Deel deze pagina