main-logo
Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek nieuwkomers VO

Statushouders via schakeltraject naar opleiding

Een Nederlands diploma verhoogt de kansen op de arbeidsmarkt en geeft statushouders de beste kansen op passend werk. In de nieuwe Wet inburgering, die in 2021 zal ingaan, wordt een zogenaamde ‘onderwijsroute’ ingericht, die statushouders ondersteunt bij het zo snel mogelijk behalen van een Nederlands diploma. Onderdeel van deze onderwijs­route wordt een schakelvoorziening, waarin Nederlandse taal wordt aangeboden en waarin ook aandacht is voor onder andere studievaardigheden.

Deze – op het regulier onderwijs voorbereidende trajecten, ook wel schakeltrajecten genoemd – bestaan ook nu al. In dit onderzoek brengen we kansen en knelpun­ten bij de instroom, de uitvoering en de doorstroom van schakel­trajecten in kaart. Hiermee willen we bijdragen aan een betere instroom van statushouders in Nederlandse (beroeps)opleidin­gen en een betere samenwerking tussen onderwijsinstellingen en gemeenten. De vraag die in dit onderzoek van Kennisplatform Integratie & Samenleving centraal staat is wat er voor nodig is om te zorgen dat (meer) statushouders via schakeltrajecten doorstromen naar reguliere (beroeps)opleidingen en aldus de beste kansen hebben op passend werk in Nederland.

thumnail

Informatie

  • Auteur(s): Marjan de Gruijter, Jolanda Asmoredjo, Hannah de Lange, Inge Razenberg
  • Uitgever:KIS
  • Jaar van uitgave:2020

Deel deze pagina