main-logo
Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek nieuwkomers VO

Een kwestie van tijd?

De integratie van vluchtelingen staat door de komst van grote groepen asielzoekers naar Nederland sinds 2014 weer hoog op de politieke agenda. De vorige piek in de toestroom van vluchtelingen naar Nederland vond plaats in de jaren negentig. Deze groep asielmigranten is inmiddels langdurig in Nederland gevestigd. Hoe is het hen in economisch en sociaal opzicht vergaan? Deze vraag ligt ten grondslag aan dit onderzoek.

Omdat integratie gezien moet worden als een zeer langdurig proces, is monitoring van migranten over een uitgebreide periode onontbeerlijk om iets over het integratieproces te kunnen zeggen. Het doel van deze cohortstudie is derhalve om na te gaan hoe de structurele en sociaal-culturele integratie van asielmigranten en hun kinderen die zich in de tweede helft van de jaren negentig in Nederland gevestigd hebben zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld. De tijdsperiode waarover  integratie wordt onderzocht is in deze cohortstudie ongeveer vijftien jaar.

De te onderzoeken populatie bestaat uit alle asielmigranten die tussen 1995-1999 zijn ingeschreven in het bevolkingsregister en hun familieleden die zich uiterlijk een jaar na de initiële asielmigratie bij deze migrant hebben gevoegd. Verder gaat het om personen die tot en met 2011 of 2012 (dit verschilt per hoofdstuk) ingeschreven hebben gestaan in het bevolkingsregister (de toenmalige Gemeentelijke Basisadministratie– GBA). Integratie wordt op de volgende terreinen onderzocht: onderwijs, de arbeidsmarkt, sociale contacten en de mate van geregistreerde criminaliteit.

thumnail

Informatie

  • Auteur(s): M. Maliepaard, B. Witkamp & R. Jennissen
  • Uitgever:WOCD
  • Jaar van uitgave:2017

Deel deze pagina