main-logo
Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek nieuwkomers VO

Jullie Nederlanders hebben voor alles een systeem

Het aantal vluchtelingen in Nederland nam in de afgelopen periode, met name in 2015, fors toe. Eritreeërs waren na Syriërs de grootste groep asielzoekers. Van de Eritrese statushouders is ruim driekwart onder de 30 jaar, de meerderheid is man en een relatief hoog aandeel is de alleenstaande minderjarige vreemdeling.

Naar aanleiding van vragen over het verloop van de integratie van de Eritrese statushouders, zijn verscheidene verkenningen uitgevoerd om hier zicht op te krijgen. Hieruit blijkt dat een groot deel van de recent aangekomen Eritrese statushouders op grote afstand van de Nederlandse samenleving staat en met verschillende problemen kampt. Bij een deel staat een breedspectrum van elkaar versterkende problemen, op zowel psychosociaal als sociaal-maatschappelijk gebied, de integratie en het welzijn in de weg.

thumnail

Informatie

Deel deze pagina