main-logo
Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek nieuwkomers VO

Onderwijs en doorstroom naar de arbeidsmarkt van jonge nieuwkomers in Nederland

Arbeidsparticipatie is belangrijk voor alle jongeren in Nederland. Maar het is zeker belangrijk voor mensen met een niet-westerse achtergrond die willen integreren in de Nederlandse samenleving. Er is al relatief veel aandacht voor de positie van jongeren met een migratieachtergrond op de arbeidsmarkt. Zo is er onder meer onderzoek gedaan naar voortijdig schoolverlaten, knelpunten bij het vinden van een stageplaats en discriminatie op de arbeidsmarkt. Echter, er is veel minder bekend over de arbeidsmarktpositie van jonge migranten die recent (minder dan vijf jaar geleden) naar Nederland zijn gekomen. Hoe verloopt voor hen de doorstroom binnen het onderwijs? Hoe gaat de overstap van het onderwijs naar de arbeidsmarkt en hoe is hun positie op de arbeidsmarkt dan?

Het project K!X Works geeft antwoord op bovenstaande vragen. Dit project helpt deze jongeren bij hun weg naar een opleiding, stage of baan en wil bij de uitvoering gericht aansluiten bij hun behoeften. Professionals die met de jongeren werken en de jongeren zelf komen aan het woord.

thumnail

Informatie

  • Auteur(s): Monique Stavenuiter, Eliane Smits van Waesberghe, Betty Noordhuizen & Sven Oostrik
  • Uitgever:Verwey-Jonker Instituut
  • Jaar van uitgave:2016
  • ISBN:ISBN 978-90-5830-742-2

Deel deze pagina