main-logo
Home

Vakliteratuur item: Mentoraat

Factsheet en ondersteuning Eritrese vluchtelingen

Ook het onderwijs krijgt te maken met de actualiteit van de grotere instroom van vluchtelingen in ons land. Veel docenten vragen zich af wat ze moeten weten over deze kinderen en hoe ze hen zo goed mogelijk kunnen opvangen. Pharos heeft veel ervaring in het adviseren van scholen over de sociaal emotionele ondersteuning van…

lees meer

Factsheet Roma-kinderen

Een factsheet van Pharos over Roma-kinderen met daarin aandacht voor opvoeding, culturele aspecten, verschillen jongens-meisjes en ontwikkelingen in het onderwijs.

lees meer

Poolse leerlingen in het eerste opvangonderwijs

Magda Spaans, zelf van Poolse komaf, geeft informatie over het Poolse schoolsysteem, de Leerplicht, emigratie en problemen op school.

lees meer

Achtergronden Poolse leerlingen

ErnstJan Stroes is een Nederlandse remigrant uit Polen, die zelf langere in Polen heeft geleefd en gewoond. Hij gaat in op de cultuur en achtergronden van de migranten en waar ze vandaan komen. Ook is er een onderdeel over de maatschappelijke positie van Poolse migranten in Nederland en vervolgens volgt informatie over het Poolse onderwijssysteem en de…

lees meer

Factsheet Somalische kinderen en ouders

Pharos geeft in deze factsheet meer informatie over de achtergrond van Somalische ouders en kinderen,wat speelt er bij opvoeding en onderwijs en wat/wie kan ondersteuning bieden.

lees meer

Maatjesproject New@Home

Het maatjesproject New@Home is bedoeld voor jonge nieuwkomers (< 5 jaar in NL) van 12 tot 20 jaar oud die een beperkt sociaal netwerk hebben, die van school rechtstreeks naar huis gaan en die een weinig zinvolle vrijetijdsbesteding hebben. Een nieuwkomer wordt aan een maatje gekoppeld voor de duur van een schooljaar, om samen…

lees meer

New Dutch Connections

New Dutch Connections inspireert en motiveert (ex-) asielzoekers om opnieuw in zichzelf te gaan geloven en anderen te betrekken bij het realiseren van hun toekomstdromen. Dit doen ze door mensen en bedrijven te mobiliseren en een community te creëren die de asielzoekers ondersteunt en empowert, zodat deze verder kunnen werken aan hun toekomst.

lees meer

Meldcode kindermishandeling

De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld op scholen met asielzoekers en nieuwkomers. Stand van zaken en ervaringen met de aanpak van kindermishandeling is geschreven door Pharos.

lees meer

Wijzer in de Liefde

Het landelijk draaiboek Wijzer in de Liefde is een methode om jeugdige asielzoekers en nieuwkomers kennis en vaardigheden aan te leren op het terrein van seksualiteit. Wijzer in de Liefde is ontwikkeld voor jongeren en jong volwassenen die niet gewend zijn om over seksualiteit te praten. In het draaiboek zijn 9 thema’s beschreven. O.a.…

lees meer

Your right 2choose

De handleiding is een uitgave van MOVISIE en is gemaakt in het kader van de zomercampagne tegen huwelijksdwang en achterlating, een initiatief van het ministerie van Justitie. Het is onderdeel van de toolkit huwelijksdwang, achterlating en eer. Er is en website beschikbaar met veel meer informatie, publicaties etc.

lees meer

Deel deze pagina