main-logo
Lesmateriaal

Lesmateriaal

Lesmateriaal en vakliteratuur voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs

Meldcode kindermishandeling

De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld op scholen met asielzoekers en
nieuwkomers. Stand van zaken en ervaringen met de aanpak van kindermishandeling is
geschreven door Pharos.

thumnail

Informatie

  • Auteur(s): Bram Tuk
  • Uitgever:Pharos
  • Jaar van uitgave:2012

Deel deze pagina