main-logo
Home

Vakliteratuur item: Mentoraat

Your right 2choose

De handleiding is een uitgave van MOVISIE en is gemaakt in het kader van de zomercampagne tegen huwelijksdwang en achterlating, een initiatief van het ministerie van Justitie. Het isĀ onderdeel van de toolkit huwelijksdwang, achterlating en eer. Er is en website beschikbaar met veel meer informatie, publicaties etc.

lees meer

Welkom op School

De vernieuwde mentormethode en lessen relaties en seksualiteit voor nieuwkomers. Bram Tuk van Pharos en Milleke de Neef van Rutgers WPF schreven de methode die bestaat uit een docentenhandleiding en een leerlingenwerkboek. Sociale vaardigheden, discriminatie, kinderrechten, relaties en seksualiteit komen aan bod maar het is zeker ook een naslagwerk voor docenten in zowel de…

lees meer

Deel deze pagina