main-logo
Home

Categorie item: Migratie-integratie

Hoe kunnen leerkrachten hoogbegaafdheid bij anderstalige leerlingen signaleren?

Leerkrachten kunnen hoogbegaafdheid bij anderstalige leerlingen signaleren door te letten op non-verbale aspecten en door met ouders te praten. Als leerlingen het Nederlands wat beter beheersen, kunnen leerkrachten nagaan of en hoe leerlingen schakelen tussen hun thuistaal en het Nederlands. Daarnaast is het belangrijk om hoge verwachtingen te hebben van de leerprestaties en een…

lees meer

Jonge vluchtelingleerlingen in het primair onderwijs: tweedetaalverwerving en welbevinden

Jonge vluchtelingkinderen vormen een kwetsbare doelgroep in het primair onderwijs. Deze leerlingen staan voor de opgave om in korte tijd een nieuwe taal te leren in een nieuwe, onbekende omgeving. Vaak hebben zij ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt, en/of groeien ze op in stressvolle omstandigheden. Leerkrachten die lesgeven aan vluchtelingleerlingen herkennen dit, en formuleerden twee grote…

lees meer

Ontheemd

Een asielzoekerskind verhuist vaak. Werkgroep Kind in AZC heeft hier een rapport over geschreven.

lees meer

Het is hier in één woord gewoon… stom!

5 november 2014 hebben jongeren uit gezinslocaties het rapport ‘Het is hier in één woord gewoon… stom!’ overhandigd aan Tweede Kamerleden. Op dit moment zijn er acht gezinslocaties (GLO) in Nederland. De Werkgroep Kind in AZC heeft onderzoek gedaan en noemt de situaties van de kinderen in de GLO ‘ziekmakend’.

lees meer

Syrische vluchtelingen in gemeenten

Hoe kijken zij aan tegen de verhuizing van asielzoekerscentra naar gemeenten? Vinden zij de weg binnen de Nederlandse gezondheidszorg? Hoe omschrijven zij de opvoeding van hun kinderen en welke uitdagingen brengt ouderschap in een nieuwe context met zich mee? Nieuwe signalen? Welke vragen, informatiebehoeften of andere signalen leven er binnen uw organisatie omtrent de…

lees meer

Essay Grensconflicten-Toegang tot sociale voorzieningen voor vluchtelingen

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) heeft een essay Grensconflicten – Toegang tot sociale voorzieningen voor vluchtelingen geschreven. In het essay brengt de Raad dilemma’s in de toegang tot sociale voorzieningen voor vluchtelingen in beeld. Hoe is de toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, sociale zekerheid en huisvesting geregeld? En hoe pakt deze uit in…

lees meer

Welzijn en gezondheid Eritrese vluchtelingen

De verkenning ‘Van ver gekomen…’ is door Pharos geïnitieerd naar aanleiding van verschillende signalen van diverse professionals dat er zorgen zijn over de sociaal-maatschappelijke situatie en de gezondheid van de nieuwe groep Eritrese vluchtelingen. Hij is tot stand gekomen in samenwerking met Eritrese sleutelpersonen, SENSE Noord-Nederland, Nidos, VluchtelingenWerk Nederland, COA, en Rutgers.

lees meer

Vluchtelingen en onderwijs

https://www.lowan.nl/wp-content/uploads/2020/02/Verhuizen-zonder-afscheid-1.pdfIn de afgelopen jaren kwamen er door oorlogsgeweld meer vluchtelingen naar Nederland dan voorheen. Hun perspectieven op betaald werk en volwaardige participatie in de samenleving zijn slecht. In dit advies buigt de Onderwijsraad zich over de vraag: hoe kan het onderwijs vluchtelingen beter op weg helpen? Hij richt zich daarbij op kinderen en volwassenen…

lees meer

The Educational Experiences of Refugee Children in Countries of First Asylum

This report explores the educational histories of young refugee children in first-asylum countries and identifies elements of these that are relevant to post-resettlement education in the United States. The author’s analysis draws on more than a decade of in-depth research conducted on refugee education in countries of first asylum prior to arrival in the…

lees meer

Lopend Vuurtje geeft mij mijn passie voor het onderwijs terug!

Stichting WPF heeft Bureau MUTANT gevraagd een praktijkonderzoek uit te voeren dat antwoord geeft op de vragen: Hoe past vredesonderwijs in het reguliere onderwijs? Welke interventies en activiteiten hanteren leerkrachten om vrede in de groep en school te bevorderen? En hoe maken zij daarbij gebruik van het materiaal van ‘Lopend Vuurtje’?

lees meer
  • 1
  • 2

Deel deze pagina