main-logo
Home

Categorie item: Migratie-integratie

Onderzoek toegankelijkheid Nederlands onderwijs voor internationals

In dit onderzoek staan overwegingen en behoeften die internationals bij de schoolkeuze van hun kinderen hebben. Vooral wanneer het gaat om kinderen in de basisschoolleeftijd en wanneer men van plan is langer te blijven is het Nederlands onderwijs een aantrekkelijke optie voor hen.

lees meer

Eritrese statushouders in Nederland

Een kwalitatief onderzoek over de vlucht en hun leven in Nederland. In het onderzoek "Eritrese statushouders in Nederland" van het Sociaal en Cultureel Planbureau komt aan het licht dat  de Eritrese statushouder nog maar weinig vertrouwd is met Nederland en er zich een grote afstand bevindt tussen de Eritrese statushouders en de Nederlandse samenleving.…

lees meer

Jullie Nederlanders hebben voor alles een systeem

Het aantal vluchtelingen in Nederland nam in de afgelopen periode, met name in 2015, fors toe. Eritreeërs waren na Syriërs de grootste groep asielzoekers. Van de Eritrese statushouders is ruim driekwart onder de 30 jaar, de meerderheid is man en een relatief hoog aandeel is de alleenstaande minderjarige vreemdeling. Naar aanleiding van vragen over…

lees meer

De school als doorgangshuis, omgaan met tijdelijke migratie in het onderwijs

In dit Working Paper wordt ingegaan op het komen en gaan van migrantenkinderen. De verblijfsduur van migranten in Nederland verschilt onderling sterk en is bovendien vaak onvoorspelbaar. Voor het onderwijs leidt deze mobiliteit tot onvoorspelbare zijinstroom en zijuitstroom van migrantenleerlingen. Steeds vaker fungeren scholen als een soort doorgangshuis voor een divers scala aan leerlingen.…

lees meer

Welzijn en gezondheid van gezinsherenigers

Naar aanleiding van signalen heeft Pharos eind 2017 een verkenning uitgevoerd naar het welzijn en gezondheid van gezinsherenigers. In het rapport dat in april 2018 is uitgekomen, doet Pharos aanbevelingen voor betere zorg- en dienstverlening aan herenigde gezinnen.

lees meer

Leefomstandigheden van kinderen in asielzoekerscentra en gezinslocaties

Stel je voor: je groeit als kind op in een Nederlands asielzoekerscentrum. Je deelt een woonruimte met een onbekend gezin, waardoor je nooit alleen bent met je eigen familie. Ook de wc en badkamer delen jullie, wat soms voor ongemakkelijke situaties zorgt. Als je wat ouder wordt, zijn er eigenlijk niet genoeg interessante activiteiten…

lees meer

Nederlandse kinderen ontkoppeld. Als de verblijfsstatus van je ouders je levensstandaard bepaalt

De Kinderombudsman en de gemeentelijke kinder/jeugdombudsmannen van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam maken zich zorgen over kinderen uit gezinnen die zelf de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning hebben, in tegenstelling tot hun vader of moeder. Daarom is er onderzoek gedaan naar hun situatie en vooral naar de vraag: Hoe kan de situatie verbeterd worden…

lees meer

Gevlucht met weinig bagage

Onderzoek van SCP beschrijft de leefsituatie van met name de eerste generatie Somalische Nederlanders. Daarbij wordt onder andere onderscheid gemaakt naar Somalische Nederlanders die hier langer en korter verblijven en naar de leeftijd waarop zij naar Nederland zijn gekomen. Bekeken wordt in welke mate deze groepen deelnemen aan de Nederlandse samenleving en over welke hulpbronnen…

lees meer
  • 1
  • 2

Deel deze pagina