Intake

Verlengde intake ITTA UvA

Het doel van een verlengde intake is om gedurende de eerste onderwijsperiode informatie te verzamelen over hoe snel een leerling iets oppikt, de leerbaarheid en de instructiegevoeligheid van een leerling. Hoeveel tijd, instructie en ondersteuning heeft een leerling nodig? Op welke manier kan het leerproces gestimuleerd worden?
Door bij leerlingen na te gaan wat hun sterktes en zwaktes zijn, zowel cognitief als in taak- en leergedrag, is het mogelijk om het onderwijs zo goed mogelijk op de onderwijsbehoeften van de leerling af te stemmen. Zowel gegevens over de beginsituatie en observatiegegevens als toetsgegevens helpen om een goed beeld van de leerling te krijgen. Op basis hiervan bepaal je welke uitstroombestemming mogelijk haalbaar is en in welke leerroute de leerling past.
Aan een recent onderzoek werkten een aantal ISK’s mee. Wilt u meer informatie over het onderzoek? Neem dan contact op met Femke Scheltinga. Wilt u zelf aan de slag met een verlengde intake op school? Neem dan contact op met Lies Alons.
Nieuws Lowan ITTA projectpagina verlengde intake in ISK
icon-purple-file Werkwijze verlengde intake (pdf)
icon-purple-file Toelichting werkwijze registratie beginsituatie (pdf)
icon-purple-file Observatieformulier beginsituatie (word)
icon-purple-file Observatieformulier leerlingprofiel verlengde intake en schoolperiode (pdf)

Leerling in beeld
Een verlengde intake in de ISK. Bij aanvang in de ISK moeten docenten een beeld vormen van de leerling: wat kan de leerling al, hoe leert de leerling en welke doelen kan ik stellen? Op die manier kan de docent een goede keuze maken voor een uitstroomprofiel in de ISK.
In dit artikel in Remediaal beschrijft Femke Scheltinga welke rol observaties in dit proces kunnen hebben.
icon-purple-file Leerling in beeld-Verlengde intake in de ISK (pdf)

Intake-instrument Bureau ICE

Veel scholen vinden het lastig om het startpunt van de leerling goed in te schatten. Door over- of juist onderschatting kan achteraf blijken dat het gevolgde leertraject de leerling niet naar het verwachte resultaat heeft weten te brengen. Frustrerend voor zowel leerling als docent. Daarom heeft Bureau ICE het Intake-instrument Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) ontwikkeld: een flexibel toetsenpakket, waarmee de leerbaarheid, taal- en rekenvaardigheid, belemmerende en succesfactoren van de leerling in kaart te brengen zijn.
Ook een taalloze rekentoets zit op papier in de intake-box, maar is tevens digitaal beschikbaar in JIJ!. De toets bevat opgaven op niveau 0F en op niveau 1F. Door het taalloze karakter stelt deze toets formeel geen referentieniveau vast, de uitslag wordt in de vorm van een indicatie gegeven.
icon-purple-file Bureau ICE intake-instrument en taalloze rekentoets (pdf)
icon-purple-news Bureau ICE

Contactgegevens VO

Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Reacties zijn gesloten.