Doorstroom

Het doel van de ISK is doorstroom naar het regulier onderwijs of in een enkel geval arbeid/sociale redzaamheid. Daar doet een ISK-leerling gemiddeld 2 jaar over. Dit is geen vaststaand gegeven.
Het is afhankelijk van:
is de leerling gealfabetiseerd;
het uitstroomprofiel;
zijn er samenwerkingsprojecten/kunnen inhoudelijke delen samen gedaan worden;
welke afspraken er gemaakt kunnen worden tussen ISK en regulier onderwijs.

Na 2 jaar ISK is de leerling natuurlijk nog niet klaar met het leren van Nederlands! Het regulier onderwijs moet ook veel aandacht besteden aan de NT2-verwerving. Hoewel LOWAN gericht is op de ISK-periode, zullen wij good practices en belangrijke informatie/tips voor het regulier onderwijs toe gaan voegen op dit deel van de site.

NT2 Handreiking voor docenten van het regulier onderwijs VO en MBO

O jee, een NT2-leerling in de klas!
Leerlingen die vanuit de ISK het reguliere onderwijs instromen, zitten nog midden in hun tweedetaalverwervingsproces. In de ISK is een goede basis gelegd voor het Nederlands, binnen het regulier onderwijs kan én moet hun Nederlandse taalvaardigheid zich verder ontwikkelen. De leerling moet zich ook de inhoud van veel vakken eigen maken. Elke docent kan de leerling ondersteunen en begeleiden. Deze handreiking kan bijdragen aan de nodige expertise en is bedoeld voor alle docenten die lesgeven in het VO of MBO en is gratis te downloaden.
Wat komt de NT2-leerling veel tegen
Vier onderwijssituaties komen aan bod die de leerling veel tegenkomt in het regulier onderwijs:
• Werken aan woordenschat;
• De instructie en uitleg van de docent begrijpen;
• De tekst in een schoolboek lezen;
• Een verslag schrijven.
Iedere onderwijssituatie wordt toegelicht aan de hand van drie onderdelen:
1. Korte schets van de onderwijssituatie en het ‘probleem’ dat de NT2-leerling kan ervaren.
2. Wat moet je weten? Een toegankelijk inkijkje vanuit de theorie over tweedetaalverwerving.
3. Wat kun je doen? De NT2-leerling in de klas:
• Wat kan de docent doen: informatie en voorbeelden.
• Wat kan de leerling doen: informatie over de ontwikkeling van leerstrategieën.
rekentool Lowan Handreiking NT2 voor docenten regulier onderwijs VO en MBO (pdf)
Nieuws Lowan Training ITTA

Video: NT2 Handreiking, werken aan woordenschat

Video: NT2 Handreiking, uitleg en instructie

Contactgegevens VO

Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Reacties zijn gesloten.