Video’s beschikbaar bij handreiking NT2

O jee, een NT2-leerling in de klas!
Nu video’s beschikbaar om bij deze handreiking te gebruiken, voor professionalisering en training maar ook bij samenwerking ISK en regulier onderwijs. 
Leerlingen die vanuit de ISK het reguliere onderwijs instromen, zitten nog midden in hun tweedetaalverwervingsproces. In de ISK is een goede basis gelegd voor het Nederlands, binnen het regulier onderwijs kan én moet hun Nederlandse taalvaardigheid zich verder ontwikkelen. De leerling moet zich ook de inhoud van veel vakken eigen maken. Elke docent kan de leerling ondersteunen en begeleiden. Deze handreiking draagt bij aan de nodige expertise en is bedoeld voor alle theorie- en praktijkdocenten die lesgeven in het VO of MBO en is gratis te downloaden. Wellicht kun je hierbij ook gebruik maken van de NT2 expertise van de ISK.

Wat komt de NT2-leerling veel tegen

Vier onderwijssituaties komen aan bod die de leerling veel tegenkomt in het regulier onderwijs:
• Werken aan woordenschat;
• De instructie en uitleg van de docent begrijpen;
• De tekst in een schoolboek lezen;
• Een verslag schrijven.

Handreiking

Iedere onderwijssituatie wordt toegelicht aan de hand van drie onderdelen:
1. Korte schets van de onderwijssituatie en het ‘probleem’ dat de NT2-leerling kan ervaren.
2. Wat moet je weten? Een toegankelijk inkijkje vanuit de theorie over tweedetaalverwerving.
3. Wat kun je doen? De NT2-leerling in de klas:
• Wat kan de docent doen: informatie en voorbeelden.
• Wat kan de leerling doen: informatie over de ontwikkeling van leerstrategieën.
rekentool Lowan Handreiking NT2 voor docenten regulier onderwijs VO en MBO (pdf)
Nieuws Lowan Aanbod trainingen professionalisering NT2

Video: Handreiking NT2, werken aan woordenschat

Video: Handreiking NT2, uitleg en instructie

Contactgegevens VO

Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin