main-logo
Zorg
Themapagina

Dyslexie en TOS

We verkennen samen met een Kenniskring NT2 hoe we kunnen signaleren bij NT2-leerlingen en ontwikkelen handvatten voor docenten en ondersteuners.

Extra ondersteuning

Kenniskring NT2 Leesproblemen of dyslexie

Deze kenniskring is, op initiatief van LOWAN-vo, nu al enkele malen bij elkaar gekomen.
Het gemak waarmee leerlingen in de ISK leren lezen kan per leerling sterk verschillen, dat kan elke ISK-docent wel beamen. We zien in de praktijk dat een kleine groep leerlingen moeite blijft houden met het technische aspect van lezen: het aanleren van welke klank bij welk teken in het Nederlands hoort. Hoe bepaal je nu of dat komt doordat de leerling nog midden in het tweedetaalleerproces zit of dat er misschien sprake is van een leerprobleem zoals dyslexie? Met welke ondersteuning kan de leerling geholpen worden?

Op dit moment verkent de Kenniskring NT2 Leesproblemen of Dyslexie hoe we verschillen tussen leerlingen in het proces van leren lezen in de tweede taal kunnen signaleren. En met welke ondersteuning leerlingen geholpen kunnen worden. Op initiatief van LOWAN gaan orthopedagogen, zorgcoördinatoren en andere  specialisten uit het ISK-veld, onder leiding van Femke Scheltinga, expert op dit thema bij het ITTA, met elkaar in gesprek over de ontwikkeling van leesvaardigheid en het herkennen van leesproblematiek bij ISK-leerlingen. Het streven is te komen tot een aantal handvatten voor docenten en ondersteuners in de ISK.

Kenniskring
28 - 10 - 2019

Kenniskring NT2 leesproblemen en dyslexie

Deze kenniskring is, op initiatief van LOWAN-vo, nu al enkele malen bij elkaar gekomen. Het gemak waarmee leerlingen in de ISK leren lezen kan per leerling sterk verschillen, dat kan elke ISK-docent wel beamen.

Meer van de kenniskring
Nieuws
31 - 03 - 2019

Dyslexie bij nieuwkomers

Het tempo waarin NT2-leerlingen in het Nederlands leren lezen kan sterk uiteenlopen. Als het leesproces moeizaam op gang komt, kan de vraag rijzen of er sprake is van een leesprobleem of een leerstoornis zoals dyslexie.

Meer over leesproblemen
Downloads

Informatiedocumenten

Kenniskring - Heeft mijn leerling leesprobleem?
Leesproblemen NT2-leerder

Deel deze pagina