main-logo
Presentaties
LOWAN-materialen

Presentaties

Van intake tot passende doorstroom

In de ISK worden nieuwkomers in korte tijd voorbereid op een vervolgopleiding. Bij doorstroom naar een vorm van regulier onderwijs vormt de taalvaardigheid dan vaak een struikelblok. Niet alleen taalniveau zou bepalend moeten zijn, maar ook andere (schoolse) vaardigheden, kennis van talen en vak-inhouden, school- en werkervaringen en talenten van de leerling zijn belangrijk. Om leerlingen voor te bereiden op doorstroom is het van belang al zijn mogelijkheden in kaart te brengen en dat deze te benutten bij het taalleren. In deze workshop verkennen we hoe je dat zou kunnen doen.
Femke Scheltinga is werkzaam bij het ITTA en ontwikkelde de verlengde intake en is projectleider van diverse kenniskringen van LOWAN.

thumnail

Informatie

  • Auteur: Femke Scheltinga
  • Jaar van uitgave:2021

Deel deze pagina