main-logo
Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek nieuwkomers VO

Gevlucht met weinig bagage

Onderzoek van SCP beschrijft de leefsituatie van met name de eerste generatie Somalische Nederlanders. Daarbij wordt onder andere onderscheid gemaakt naar Somalische Nederlanders die hier langer en korter verblijven en naar de leeftijd waarop zij naar Nederland zijn gekomen. Bekeken wordt in welke mate deze groepen deelnemen aan de Nederlandse samenleving en over welke hulpbronnen zij beschikken die participatie kunnen bevorderen. Dat betreft zowel zaken als opleiding en beheersing van de Nederlandse taal als sociale contacten en de oriëntatie op Nederland.
Tot slot wordt een vergelijking gemaakt met de positie van Somalische Nederlanders in 2009: is hun oriëntatie op Nederland veranderd, beschikken zij over meer of minder hulpbronnen en wat betekent dit voor hun positie in Nederland?

thumnail
Onderzoek

Informatie

  • Auteur(s): Iris Andriessen, Mérove Gijsberts, Willem Huijnk, Han Nicolaas
  • Uitgever:Sociaal Plan Bureau
  • Jaar van uitgave:2017

Deel deze pagina