main-logo
Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek nieuwkomers VO

Gevlucht en geland

Pharos heeft in samenwerking met Save the Children een verkenning uitgevoerd naar de toegankelijkheid van de mentale zorg en psychosociale steun voor kinderen die gevlucht zijn naar Nederland.
Ook zijn 18 interviews uitgevoerd met vluchtelingjongeren van 11 tot 18 jaar, om inzicht te krijgen in de bronnen van psychosociale steun die zij raadplegen en in hun ervaringen met mentale zorg.

thumnail

Informatie

Deel deze pagina