main-logo
Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek nieuwkomers VO

Docentcompetenties, Maatwerk, Intake, Taalcontact

Wat zijn succesfactoren in het Nt2-onderwijs? Vanaf 2008 werd daarnaar onderzoek uitgevoerd, op verzoek van het ministerie van VROM. Dit artikel is de eerste in een serie van drie waarin de factoren besproken zullen worden. De auteurs zullen in de drie artikelen telkens een aantal factoren uit de lijst toelichten en beschrijven wat zij onder die factor verstaan, wat ze er van in de praktijk hebben gezien en welke aanbevelingen er ten aanzien van deze factor uit het onderzoek naar voren kwamen.

thumnail

Informatie

  • Auteur(s): José Bakx e.a.
  • Uitgever:ITTA
  • Jaar van uitgave:2011

Deel deze pagina