main-logo
Lesmateriaal

Lesmateriaal

Lesmateriaal en vakliteratuur voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs

Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

Het handboek biedt docenten, intern begeleiders en schoolmaatschappelijk werkers onmisbare praktische kennis en vaardigheden om goed om te kunnen gaan met het vaak moeilijk te begrijpen gedrag van de vele getraumatiseerde leerlingen waar ze op hun school, mede door de invoering van Passend Onderwijs, in toenemende mate mee te maken hebben. Door traumasensitief onderwijs te bieden aan de kinderen die het nodig hebben wordt het klassenklimaat voor alle kinderen veiliger en de effectieve leertijd en de leeropbrengsten van alle kinderen hoger.

thumnail

Informatie

  • Auteur(s): Leony Coppens, Carina van Kregten, Marthe Schneijderberg
  • Uitgever:SWP
  • Jaar van uitgave:2017
  • ISBN:9789088505621

Deel deze pagina