main-logo
Home

Vakliteratuur item: Sociaal-emotioneel

Beeldverhalen

Beeldverhalen helpen jongeren om psychische problemen beter te begrijpen. Met nieuw ontwikkelde beeldverhalen hebben hulpverleners een middel om de kennis en het begrip van deze jongeren en ouders over vier veelvoorkomende psychische problemen te verbeteren: ADHD, autisme, depressie en gedragsstoornissen. Een vijfde verhaal over trauma is in de maak. Ook voor scholen: Bijvoorbeeld om…

lees meer

Gemeente zegt ik Nederlands leren

Een tweede taal leren is een moeizaam proces, helemaal als je weinig naar school bent geweest, niet meer zo jong bent en er op straffe van een korting op je uitkering toe gedwongen wordt. Said El Haji is behalve schrijver ook NT2-docent. Hij geeft les aan mensen voor wie het Nederlands de tweede taal…

lees meer

ADEM

Journalist en spreker Natasja Bijl lanceerde op 28 januari de ontroerende roman ADEM. Haar debuut gaat over de Eritrese vluchteling Meron Adem die op zeer jonge leeftijd en zonder ouders naar Nederland komt en hier zijn weg probeert te vinden. Zijn vluchtweg loopt via een levensgevaarlijke smokkelroute (Eritrea-route). Door in te zoomen op het…

lees meer

Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

Het handboek biedt docenten, intern begeleiders en schoolmaatschappelijk werkers onmisbare praktische kennis en vaardigheden om goed om te kunnen gaan met het vaak moeilijk te begrijpen gedrag van de vele getraumatiseerde leerlingen waar ze op hun school, mede door de invoering van Passend Onderwijs, in toenemende mate mee te maken hebben. Door traumasensitief onderwijs…

lees meer

Kun je internetten in de hemel?

Kinderen en jongeren uit verschillende culturen en religies geven hun gedachten, gevoelens en beelden weer over de dood en wat er na de dood gebeurt. Zij vertellen over hun verliesverhaal, wat hen steunt en troost geeft bij verlies en wat ouders, familie en school kunnen doen om te steunen.

lees meer

Nieuwkomers op school

Met inleidingen van Rinda den Besten (voorzitter PO-Raad) en Paul Rosenmöller (voorzitter VO-Raad). Hoewel de instroom van nieuwkomers in het onderwijs geen nieuw fenomeen is, is het aantal nieuwkomers wel historisch hoog. Dit maakt de belangrijke vraag actueel: hoe geven we goed onderwijs aan deze kinderen en hoe kunnen we ze begeleiden bij hun…

lees meer

Welzijn en gezondheid Eritrese vluchtelingen

De verkenning ‘Van ver gekomen…’ is door Pharos geïnitieerd naar aanleiding van verschillende signalen van diverse professionals dat er zorgen zijn over de sociaal-maatschappelijke situatie en de gezondheid van de nieuwe groep Eritrese vluchtelingen. Hij is tot stand gekomen in samenwerking met Eritrese sleutelpersonen, SENSE Noord-Nederland, Nidos, VluchtelingenWerk Nederland, COA, en Rutgers.

lees meer

Zo kan het ook

Met 'Zo kan het ook' vraagt de Werkgroep Kind in AZC aandacht voor de situatie van gevluchte kinderen in Nederland. Daarnaast doet de werkgroep ook een oproep: 'denk mee over hoe we de asielopvang kinderrechtenproof kunnen maken'. Er is op dit moment een enorme inzet vanuit vaak lokale initiatieven, vrijwilligers en deskundigen om de moeilijke…

lees meer

Open ogen in een kleurrijke klas

In elke nieuwkomersklas is er sprake van grote diversiteit. Diversiteit in culturele achtergronden en in taalvaardigheid. Lesgeven in zo'n kleurrijke klas vraagt oog voor leerlingen en hun eigenheid, oog voor het contact dat je als leraar hebt met de leerlingen, als basis voor hun actieve inbreng in klasseninteractie, en oog voor de taalontwikkeling vanuit…

lees meer

Teaching refugee children

In dit boek geeft Hélène van Oudheusden een nieuw perspectief op traumasensitief  begeleiden van en lesgeven aan vluchtelingkinderen. Elke methode. tool en oefening inspireert om een warm pedagogisch klimaat te creëren waarin kinderen zich vrij kunnen ontwikkelen. De auteur begeleidt sinds 2006 vluchtelingkinderen en is ook in Griekenland (Lesbos) zeer actief als humanitair educatiewerker.…

lees meer

Deel deze pagina