Taaldenkgesprekken

Echte gesprekken voeren in de nieuwkomersklas.
Met een klein groepje in gesprek. Het doel: een probleem oplossen. En ondertussen veel taal leren!

Leerlingen uitdagen: samen nadenken over een krachtige kwestie.
Er is een tijger ontsnapt, wat nu?
Je komt thuis van buitenspelen en de deur zit op slot…
Hoe los je een watertekort op?

Complexe denkrelaties leren verwoorden.
Hoe leg je je plan om de tijger te vangen uit?
Hoe vertel je hoe je in Syrië water zuiverde?
Hoe zeg je tegen je klasgenoot dat zijn idee niet werkt, en waarom?

Ook met weinig Nederlands.
Spreken nieuwkomers wel genoeg Nederlands voor zo’n gesprek? Ja! Het kan eerder dan je denkt. Ook met weinig woorden. Met gebaren en handelingen erbij maken leerlingen duidelijk wat ze bedoelen. Klasgenoten en leerkracht denken mee. Juist daarvan leren leerlingen meer taal!

Meer informatie?

Hanna Kuijs
 Mail Hanna Kuijs
Resi Damhuis
 Mail Resi Damhuis

Reacties zijn gesloten.