Mondelinge Taal

Iedere nieuwkomersschool heeft een sterk aanbod m.b.t. mondelinge taal. Ze werken gericht aan het vergroten van de woordenschat en zinsbouw. Er zijn scholen die de klankenleer ook koppelen aan dit aanbod maar dat hoeft niet.

Vaststellen beginsituatie
Leerlingen die nog geen Nederlands spreken hoef je niet te toetsen op de Nederlandse taal. Op het moment dat leerlingen al in Nederland onderwijs hebben gehad, of een Nederlandse ouder hebben is dit wel nodig. Veel scholen toetsen met de methode gebonden toetsen die ze inzetten bij hun Mondelinge Taalaanbod. Er zijn ook veel scholen die de TAK toets gebruiken om een beginniveau vast te stellen, vaak gebruiken scholen de TAK passief.

Wereld vol woorden
Het ontbreekt aan een volledig actuele methode voor mondelinge taal. Er wordt gewerkt aan nieuw lesmateriaal voor nieuwkomers ter versterking van de mondelinge taal. Dit lesmateriaal wordt ontwikkeld door leerkrachten met veel ervaring met nieuwkomers onder begeleiding van Dirkje van den Nulft (o.a. auteur LOGO3000), Maaike Dalhuisen (o.a. auteur Mondeling Nederlands Nieuw). Tevens is  Josée Coenen (o.a. auteur Zien=Snappen) adviseur voor het Zien=Snappen gedeelte en Moniek Sanders (werkzaam bij ABC specialisatie NK-onderwijs) ontwikkelt mee. In de werkgroep ‘Wereld vol Woorden’ wordt gewerkt in twee werkgroepen. De ene groep werkt een koppeling met Mondeling Nederlands Nieuw uit, de andere werkgroep maakt een thematische opzet. Beide met LOGO3000 als basis. Het materiaal zal ontwikkeld worden in 4 fases. De eerste fase is al begonnen. In iedere fase wordt lesmateriaal voor 10 weken ontwikkeld. De eerste fase zal opgeleverd worden in september 2018. Na het afronden van iedere fase kunnen scholen materiaal aanschaffen. Het materiaal is compleet in 2019. Via de LOWAN nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de ontwikkeling.

Goed lesmateriaal
De meeste scholen werken met een van drie onderstaande materialen of een combinatie daarvan. Er wordt veel gemaakt. Als LOWAN stimuleren we dat deze materialen worden gedeeld via ‘Lesmaterialen’ of met elkaar via de email. Tevens zijn we in gesprek met uitgeverijen en fondsen om een goede volledige actuele methode mogelijk te maken.

Mondeling Nederlands Nieuw (MNN)
MNN is een volledige methode voor leerkrachten die werken in het nieuwkomers onderwijs. MNN bestaat uit vier cursussen.
Mondeling Nederlands Nieuw

Eigen thematische woordenlijsten
Er zijn scholen die eigen thematische lijsten hebben gemaakt, de school in Haarlem deelt deze lijsten kosteloos. De meeste scholen zijn hierdoor gemotiveerd omdat ze dan gedurende 4-5 weken binnen een thema aan woordenschat en zinsbouw kunnen werken. In de regio Noord Holland was hier onlangs een sessie over, meer informatie via de regio pagina Noord Holland.
Eigen thematische lijsten

Pilot MNN / LOGO3000
In het schooljaar 2015-16 heeft LOWAN samen met leerkrachten en uitgevers een opzet gemaakt voor het werken met MNN aangevuld met LOGO3000. In het voorjaar van 2016 ontvingen veel scholen een leskist met materialen hiervan. Dit werd zeer enthousiast ontvangen. Veel gehoorde feedback was dat de platen zo mooi waren, dit scheelt veel tijd voor leerkrachten.
Materialen van de pilot

Leerlijn Josee Coenen
Josee Coenen is de auteur van o.a. Zien = Snappen. Veel leerkrachten wilden graag Zien = Snappen gebruiken naast MNN en HZS. Josee Coenen heeft samen met Ans Drubbel een leerlijn geschreven voor een periode van 40 weken. Deze stellen ze kosteloos beschikbaar via de website Wat & Hoe NT2.
Leerlijn mondelinge taal Josee Coenen & Ans Drubbel

Welke woorden moeten nieuwkomers leren?
De UVA en ITTA hebben uitgezocht welke woorden nieuwkomers moeten leren. De UVA en ITTA hebben gekeken naar welke woorden veel voorkomen in de methoden die worden gebruikt in de basisschool. Er is een lijst voor leerlingen in groep 1-2 (BAK-lijst), leerlingen groep 3-4 (WAK-lijst) en groep 5-6 en groep 7-8.
Basislijst Anderstalige Kleuters
Woordenlijst Anderstalige Kinderen (tot de zomer kosteloos)

Meer doen met taal-biografieën en culturen
Volgens Frederike Groothoff, leerkracht bij Taalschool Utrecht,  kan er meer aandacht worden besteed aan culturen en taal-biografieën van leerlingen. Leerlingen spreken vaak meer dan één taal, wanneer er verwezen wordt naar de moedertaal klopt dit niet altijd. Daarom kan er beter gesproken worden over de thuistaal (TT). Meertaligheid in het onderwijs heeft grote voordelen. Zo zorgt een goed ontwikkelde TT voor het gemakkelijker leren van Nederlands en betere prestaties in het hele curriculum.
 Presentatie taal-biografieën en culturen (pdf)

Er zijn natuurlijk veel meer materialen. Een overzicht staat in de databank lesmaterialen.

Contactgegevens PO

Boudien Bakker en Marieke Postma
b.bakker@lowan.nl
+31 (0)6 - 52 858 732

Reacties zijn gesloten.