main-logo
Home

Leerniveau item: Middenbouw

Wijs met woorden

Leerlingen maken zich woorden eigen door een 'zes stappen aanpak'. In dit boek worden praktische voorbeelden en ideeën gegeven hoe dit kan worden toegepast in de klas. De zes stappen zijn: 1. De leraar omschrijft een woord. 2. De leerlingen omschrijven het woord in hun eigen woorden. 3. De leerlingen tekenen het woord. 4.…

lees meer

Woordenstart

Leerlingen vergroten hun woordenschat online via 9 thema's.Dit is helaas niet meer te bestellen. Leerlingen vergroten met dit softwarepakket van Ambrasoft hun woordenschat in 9 thema's. Het is met name geschikt voor leerlingen die langer dan 20 weken in Nederland zijn.

lees meer

Speel je wijs woordenschat

Verschillende praktische spelvormen hoe de woordenschat kan uitbreiden van nieuwkomers. Zowel in boekvorm als digitaal verkrijgbaar. Deze lesideeën zijn aanvullend in te zetten. Er zitten wel 200 praatplaten met activiteiten in. Er zijn nieuwkomersleerkrachten die deze activiteiten dagelijks inzetten voor groepsvormingsactiviteiten of bij een mondelinge taal les.

lees meer

Meer en beter woorden leren

Het Projectbureau Kwaliteit van de PO-raad heeft in november 2009 deze brochure uitgegeven over de relatie tussen taalvaardigheid en schoolsucces. Er wordt ingegaan op het belang van een goede woordenschatontwikkeling en het laat zien welke stappen scholen kunnen nemen om hun woordenschatonderwijs efficiënt en effectief in te richten.

lees meer

Anders nog iets?

Door muziek is op een aangename manier iets van een taal te leren. Een heleboel woorden, structuren, uitdrukkingen en intonatiepatronen worden met behulp van liedjes makkelijk, bijna onmerkbaar in het gehoor en het taalgebruik van een taalleerder ingeslepen. Deze 14 liedjes zijn geschreven voor nieuwkomers. Naast het boek is er ook een website waarop…

lees meer

Met woorden in de weer

In 'Met woorden in de weer' nemen de auteurs de lezer stap voor stap mee inr een praktische aanpak voor intensieve woordenschatuitbreiding in het basisonderwijs. Ze reiken verschillende instrumenten en technieken aan om effectief woorden aan te leren en met woorden te oefenen in elke situatie, elke groep en elk vak. Het boek is…

lees meer

Deel deze pagina