main-logo
Home

Leerniveau item: Middenbouw

Woord en beeld

In dit leerwoordenboek leert de leerling geen alfabetische lijst van woorden met een plaatje, maar woorden in beeld binnen een context. De leerling zoekt een woord op met de bedoeling ook andere woorden te leren die er verband mee houden. Met de woorden worden samenhangende zinnen aangeboden en een tekst die helpt het gebruik…

lees meer

SJOES

In het Nederlandse onderwijs zitten steeds meer kinderen die van jongs af aan meertalig opgroeien. Ze spreken thuis een andere taal, of een tweede taal naast het Nederlands. En het Engels doet als vreemde taal steeds vroeger mee. Leerlingen zetten hun gehele talenrepertoire in bij het nadenken, bij het leren. Twee of drie talen…

lees meer

Life Skills – bouwstenen voor positieve educatie

Life Skills is erop gericht de sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen in het basisonderwijs te versterken. Deze bevorderen het welbevinden en vormen een buffer tegen het ontwikkelen van psychische problemen. Met Life Skills vergroten de leerlingen hun handelingsrepertoire bij grote en kleine levensgebeurtenissen, zoals teleurstelling, zich buitengesloten voelen, delen, verlies, ruzie, pesten. Kenmerkend van Life…

lees meer

nik-nak.eu

Vrolijke, actuele verhaaltjes en themaboekjes die uitnodigen om kinderen te laten vertellen, en interactie op gang te brengen. Op elke pagina staat naast het Nederlands ook een andere taal. De boekjes worden gemaakt om te helpen bij taalintegratie, een positief zelfbeeld en wereldburgerschap. Ook ouders kunnen via de boekjes betrokken worden bij het schoolgebeuren.

lees meer

Wereldreizigers

Wereldreizigers biedt naast een groot aantal lessen veel actuele achtergrondinformatie over jonge nieuwkomers, zoals vluchtelingenkinderen en Midden- en Oost Europese leerlingen. Voor scholen en klassen met alleen nieuwkomersklassen zijn er 10 thema’s te verdelen over ongeveer 20 lessen. Thema’s zijn onder andere: wie ben ik, thuis, feesten en andere belangrijke dagen, spel en spelen, vriendschap en afscheid…

lees meer

Het meertalige kind. Een eerste kennismaking

Het meertalige kind is opgebouwd in drie delen. Deel I beschrijft de stand van zaken rondom meertaligheid. Een aantal vooroordelen over meertaligheid en hardnekkige misverstanden rond taalachterstand worden besproken. Gevolgd door een pleidooi voor een verschuiving van een eentalige naar een meertalige visie op de multiculturele samenleving. In deel II wordt ingezoomd op het…

lees meer

Welkom in Nederland

Toen de vluchtelingenstroom zo’n 2 jaar geleden op gang kwam, stelde ik, zelf moeder van twee opgroeiende kinderen, me voor wat dat vooral voor kinderen moest betekenen. Ineens zit je in een land waar alles anders is: het weer, het eten, de taal, de feesten, noem maar op. Wat zou het dan geweldig zijn als je van je Nederlandse leeftijdgenootjes…

lees meer

Nieuws over Nederland

Nieuws over Nederland biedt lessen begrijpend lezen over 'terugkerende actualiteiten', zoals Koningsdag, Pasen en zomer- en wintertijd. De onderwerpen van de lessen laten de NT2-leerlingen die nog maar kort in Nederland zijn, kennismaken met Nederland en met Nederlandse gebruiken. Nieuws over Nederland biedt teksten en opdrachten op twee niveaus: Teksten AA-NT2: leesniveau AVI E3…

lees meer

Routeboek, Rekenen voor nieuwkomers met Kwint en Maatwerk rekenen

Hoe geef je rekenonderwijs aan nieuwkomers? Hoe bepaal je hun rekenvaardigheden? Welke toetsen kun je afnemen? Allemaal vragen waarmee je te maken krijgt zodra er nieuwkomers op school komen. Deze uitgave biedt leerkrachten met nieuwkomers handvatten om hun rekenonderwijs goed vorm te geven. Het gaat om leerlingen die instromen in de groepen 3 tot…

lees meer

Filmpje: thema school

Een filmpje die je kan gebruiken in de les rondom thema school. Het filmpje kan gebruikt worden bij leerlingen die net in Nederland zijn maar het zal ook leerlingen aanspreken die al wat langer in Nederland zijn.

lees meer

Deel deze pagina