main-logo
Home

Leerniveau item: Middenbouw

Beeldverhaal over trauma

Met dit beeldverhaal leg je jongeren en hun ouders uit wat trauma is. Ook vertellen we hoe ouders hun kind met trauma kunnen ondersteunen. Dit beeldverhaal is beschikbaar in het Pools, Tigrinya, Arabisch, Oekraiens, Russisch en Nederlands.  

lees meer

Burgerschapslessen van SamSam

Samsam is een lesmethode die bestaat uit lessen burgerschap en het magazine. Kinderen leren met Samsam over verschillende culturen, landen, identiteitsvormen en duurzaamheid. Met de lesopdrachten leren ze vaardigheden zoals kritisch denken, verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen omgeving, verplaatsen in een ander, discussiëren en zoeken naar verbindingen.

lees meer

Taalkaarten

Beschrijven, zelf nakijken, schoonvegen en opnieuw gebruiken. Dat kan met de Taalkaarten; stevige, geplastificeerde taalopdrachten van A3-formaat waar leerlingen zelfstandig mee aan de slag kunnen. Taalkaarten kunnen per thema, per categorie of per vaardigheid worden aangeboden. De thema’s lopen in moeilijkheidsgraad op en zijn zeer gevarieerd: van sport en sprookjes tot de herfst en…

lees meer

Kiene Klanken

Stempel met fysieke stempels op de tablet en oefen spelenderwijs met letters, klanken en woorden, ondersteund door beeld én geluid. Kiene Klanken is ontwikkeld voor groep 3. De speciale letter-, woord- en klankoefeningen sluiten naadloos aan op de aanvankelijk leesmethodes van nu (Veilig leren lezen en Lijn 3). In groep 1 en 2 is de…

lees meer

Stappenplan rekentaal

Het is belangrijk om voorafgaand aan de rekenles te bekijken welke rekentaal nodig is om sommen te kunnen maken. De Rekentaalkaart, een opbrengst van het TRaP-project, kan een handig hulpmiddel zijn bij het (talig) voorbereiden van de rekenles. Het werken met deze kaart combineert het nagaan hoe het gestelde rekendoel gehaald kan worden met gedegen aandacht voor de…

lees meer

Anderstalige kinderboeken – BukiBoek

Moedig het ontdekken van nieuwe talen aan of laat kinderen met een tweede taal in contact blijven met hun cultuur middels het lezen van boeken in de thuistaal. Dit alles draagt bij aan de leesmotivatie en taalontwikkeling van kinderen. <strong>Voordelen van anderstalige boeken<strong> - Thuistaal al fundament voor het leren van Nederlands - Versterken…

lees meer

Taaljacht Preteaching NT2

Bij de methode Taaljacht is een apart preteachingkatern opgenomen dat gericht is op leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij de Nederlandse taal. Het gaat hierbij om extra leerstof voor woordenschat en oefening van taalverschijnselen (zinsbouw, vormleer, klankleer) die in de bronnen aan bod komen, om de bronnen uiteindelijk beter te kunnen begrijpen. Denk…

lees meer

Spelling voor Bovenbouw en VO – Woordhelder

Spelling voor Bovenbouw en VO is oorspronkelijk bedoeld voor leerlingen met spellingproblemen of een spellingachterstand. De opbouw is vergelijkbaar met die van het remediërende Spellingprogramma van De Zuid-Vallei. Methode-onafhankelijk en er is relatief weinig instructie nodig. Deze methode is geschikt voor groep 6, 7 en 8 en de eerste jaren van het voortgezet onderwijs.

lees meer

Staal

Staal is een methode die spelling en grammatica combineert. Met tekst, beeld en andere zelfgekozen bronnen werk je met de kinderen toe naar een taalproduct dat inspeelt op hun eigen belevingswereld.

lees meer

Gratis online woordenschat oefenen

In 6.000 quizvragen, filmpjes en afbeeldingen komen de 2000 belangrijkste woorden aan bod, gebaseerd op de BAK-lijst (ontwikkeld door het Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Anderstaligen). Alle woorden plus het lidwoord worden hardop voorgelezen en zijn ondersteund met vrolijke illustraties. WoordExtra is ontworpen voor kinderen van 3 t/m 6 jaar, maar blijkt uit ervaring…

lees meer

Deel deze pagina