main-logo
Home

Categorie item: Sociaal-emotioneel

Achtergronden Poolse leerlingen

ErnstJan Stroes is een Nederlandse remigrant uit Polen, die zelf langere in Polen heeft geleefd en gewoond. Hij gaat in op de cultuur en achtergronden van de migranten en waar ze vandaan komen. Ook is er een onderdeel over de maatschappelijke positie van Poolse migranten in Nederland en vervolgens volgt informatie over het Poolse onderwijssysteem en de…

lees meer

Poolse leerlingen in het eerste opvangonderwijs

Magda Spaans, zelf van Poolse komaf, geeft informatie over het Poolse schoolsysteem, de Leerplicht, emigratie en problemen op school.

lees meer

Factsheet Somalische kinderen en ouders

Pharos geeft in deze factsheet meer informatie over de achtergrond van Somalische ouders en kinderen,wat speelt er bij opvoeding en onderwijs en wat/wie kan ondersteuning bieden.

lees meer

Factsheet Roma-kinderen

Een factsheet van Pharos over Roma-kinderen met daarin aandacht voor opvoeding, culturele aspecten, verschillen jongens-meisjes en ontwikkelingen in het onderwijs.

lees meer

Syrische vluchtelingen in gemeenten

Hoe kijken zij aan tegen de verhuizing van asielzoekerscentra naar gemeenten? Vinden zij de weg binnen de Nederlandse gezondheidszorg? Hoe omschrijven zij de opvoeding van hun kinderen en welke uitdagingen brengt ouderschap in een nieuwe context met zich mee? Nieuwe signalen? Welke vragen, informatiebehoeften of andere signalen leven er binnen uw organisatie omtrent de…

lees meer

Kinderen buiten beeld. Een onderzoek naar de woon- en leefsituatie van ongedocumenteerde kinderen

Dit onderzoek betreft uitgeprocedeerde kinderen en kinderen die nooit een asielaanvraag hebben ingediend. De data zijn afkomstig uit een studie naar de woon- en leefsituatie van 29 illegale kinderen tussen 6 tot 19 jaar oud. De kinderen benoemen problemen die gedeeltelijk samenvallen met die van andere kinderen in Nederland, ook kinderen die in armoede…

lees meer

Poolse, Bulgaarse en Roemeense kinderen in Nederland. Een verkenning van hun leefsituatie

Dit verkennend onderzoek belicht, vooral vanuit het gezichtspunt van deskundigen en professionals, de leefsituatie van Poolse, Bulgaarse en Roemeense kinderen tussen de 0 en 18 jaar die in Nederland wonen. Over deze kinderen is nog weinig bekend. Wel zijn er signalen dat het niet altijd goed met hen gaat. De onderzoekers gaan na wat…

lees meer

Jullie Nederlanders hebben voor alles een systeem

Het aantal vluchtelingen in Nederland nam in de afgelopen periode, met name in 2015, fors toe. Eritreeërs waren na Syriërs de grootste groep asielzoekers. Van de Eritrese statushouders is ruim driekwart onder de 30 jaar, de meerderheid is man en een relatief hoog aandeel is de alleenstaande minderjarige vreemdeling. Naar aanleiding van vragen over…

lees meer

Welzijn en gezondheid van gezinsherenigers

Naar aanleiding van signalen heeft Pharos eind 2017 een verkenning uitgevoerd naar het welzijn en gezondheid van gezinsherenigers. In het rapport dat in april 2018 is uitgekomen, doet Pharos aanbevelingen voor betere zorg- en dienstverlening aan herenigde gezinnen.

lees meer
  • 1
  • 2

Deel deze pagina