main-logo
Home

Vakgebied item: LOB

Videoserie ‘Na de ISK’ met lesmateriaal LOB

In de serie ‘Na de ISK’ vertellen jongeren over hun loopbaan na de ISK: welk pad hebben zij bewandeld en welke uitdagingen kwamen ze daarbij tegen? De video’s kunnen worden ingezet voor loopbaanoriëntatie (LOB) op de ISK en geven gezamenlijk een realistisch beeld van de verschillende mogelijkheden na de ISK. De serie ‘Na de…

lees meer

Vakgesprekken-praten over je beroep

Praten over je beroep kan lastig zijn. Vooral als Nederlands niet jouw moedertaal is. Met dit werkboek leer je praten over je vak. Je leert hoe je vragen stelt. Je leert woorden die in jouw vak belangrijk zijn. Je gaat gesprekken voeren over gereedschappen en apparaten, materialen en machines. Eerst met je klasgenoten, daarna…

lees meer

Boeken van Amba

Na vijf jaar in Nederland te hebben gewoond, vertelt Amba over zijn ervaringen met Nederland, de mensen, het wonen, zijn familie, zijn nieuwe vrienden en zijn opleiding. Hij vertelt over zijn toekomstplannen en ambities. Hij hoopt hiermee andere “Nieuwe Nederlanders” een perspectief te kunnen bieden. Mijn naam is Amba, in 2015 ben ik naar…

lees meer

Proeftuin LOB

Een ISK docent over Proeftuin: 'Voor ISK-leerlingen was het tot nu toe zoeken naar goede methodes die de drie domeinen sociaal-emotioneel welbevinden, studievaardigheden en het LOB-traject aanbieden. Proeftuin heeft deze domeinen aan elkaar gekoppeld en een methode gemaakt die er aantrekkelijk uitziet en leerlingen uitnodigt om er snel in te willen beginnen. Kleurrijk, afwisselend…

lees meer

Makkelijk lezen boeken

Uitgever Eenvoudig Communiceren biedt veel lees- en leerboeken op het niveau van 0 naar A2 en van A2 naar B1 of 1F. Series op NT2 niveau, ook op thema's voor  bijvoorbeeld LOB en geschiedenis.  

lees meer

Van ISK naar mbo – welke opleiding kies je

Dit LOB-lesmateriaal is voor ISK-leerlingen tijdens hun schakelfase naar het mbo. Het is bedoeld om in een ISK-schoolomgeving, begeleid door een docent/mentor/decaan/loopbaanadviseur, mee te werken. Er is nu ook een lespakket beschikbaar alsmede een bijbehorende docentenhandleiding. Hoe kies je een opleiding die bij je past? Alles wat je moet weten over het mbo. Welke…

lees meer

In zicht

In zicht behandelt onderwerpen die aansluiten bij het dagelijks leven zoals: Het verleden, de toekomst, vrije tijd, geldzaken, werk, telefoneren, mailen, relaties. Bij elk thema vind je praktische informatie over het leven in Nederland. Bij het thema Werk krijg je bijvoorbeeld tips voor sollicitatiegesprekken. En bij het thema In contact lees je over stage lopen en diplomawaardering. De taalhandelingen die in…

lees meer

ISK Portfolio

De map bestaat uit een 4-rings band met daarin een korte handleiding, beoordelingskaarten voor de verschillende vaardigheden en niveaus en tabbladen voor taal en andere vakken.

lees meer

In gesprek over doorstroom ISK – MBO

Een betere samenwerking tussen ISK’s en MBO instellingen is cruciaal om de talenten van nieuwkomers maximaal te ontplooien. Na de ISK periode is de leerling nog niet klaar met Nederlands leren, integendeel dan begint pas de reis in het regulier onderwijs. Een ISK-leerling die doorstroomt naar het MBO, dat gaat in de praktijk niet…

lees meer

LOB ISK opdrachtkaarten en werkbladen

Wat wil je worden? Welk beroep vind je leuk? Misschien wil je wel iets met techniek gaan doen en denk je aan automonteur. Je kunt ook in een ziekenhuis gaan werken. Of kok worden, of kapper… Er zijn héél véél beroepen! Begin bij jezelf Wat vind ik leuk? Wat kan ik goed? Dan kijk…

lees meer

Deel deze pagina