main-logo
Home

Vakgebied item: LOB

Kies 1

Regulier lesmateriaal voor de vakken loopbaan en burgerschap en maatschappijleer. Kies is een praktische methode burgerschap waarin meningsvorming, eigen ervaringen, interactie en afwisselende opdrachten centraal staan. In de methode komen de thema’s Kiezen, Geld, Samenleven, Media, Veiligheid, Gezondheid, Politiek, Relaties en seks, Werk aan bod. Kies 1 bestaat uit een leerwerkboek en een digitaal…

lees meer

Sterk aan het werk

Sterk aan het werk kan naast andere NT2-taalmethodes gebruikt worden om cursisten vanaf niveau A2 voor te bereiden op of te ondersteunen in hun stage of werk. Het is ook geschikt voor studenten aan een mbo-opleiding op niveau 1 en 2 die extra ondersteuning kunnen gebruiken op het gebied van taal en sociale competenties.…

lees meer

Aan de slag!

Aan de slag! maakt cursisten wegwijs op het gebied van instanties en regelgeving, en betrekt daar expliciet de Nederlandse cultuur bij. Het geeft informatie en tips voor wie een baan zoekt, een baan heeft, een baan is kwijtgeraakt of een eigen bedrijf gaat beginnen. Al lezend en werkend aan de opdrachten maken de cursisten een…

lees meer

Deel deze pagina