Toetsing en portfolio

De Taalleerbaarheidstoets nu digitaal in de TOA

De toets bevat allerlei (cognitieve) opdrachten: analogieën maken, reeksen aanvullen, ordenen en werken met symbolen. Na het afleggen van de toets wordt deze automatisch beoordeeld en krijg je een advies over het te volgen onderwijstraject. De toets is vooral bedoeld voor allochtone leerlingen die het Nederlands nauwelijks beheersen. Daarom wordt de toets veel ingezet bij de intake het eerste opvangonderwijs (ISK’s) om zo het juiste NT2-traject te kunnen uitzetten bij iedere ISK-leerling.
icon-purple-file Bureau ICE Taalleerbaarheidstoets bij intake (pdf)

Taalportfolio ISK

Bureau ICE heeft, in samenwering met LOWAN-vo, het Taalportfolio ISK ontwikkeld voor alle ISK-scholen. Een aantal scholen werkt hier al mee, in combinatie met de TOA. Is er op jouw school nieuwsgierigheid naar het taalportfolio of is de school juist zoekende naar praktische handvatten om het taalportfolio zo optimaal mogelijk in te zetten?
icon-purple-file Brochure Taalportfolio ISK (pdf)
icon-purple-news Website Bureau ICE taalportfolio ISK

Overzicht van bestaande NT2-opdrachten voor taaltoetsing en portfolio

Leervorderingen langs een leerstofonafhankelijke meetlat met de TOA (via een aantrekkelijke LOWAN-licentie), het taalportfolio ISK en nu een overzicht van opdrachten uit bestaand lesmateriaal NT2 als addendum toegevoegd bij de handleiding van het taalportfolio. Deze opdrachten kun je gebruiken bij het taalportfolio en daardoor houd je zicht op de taalontwikkeling van jouw leerlingen, uitgesplitst naar taalvaardigheid, subvaardigheid en taalniveau.
Hopelijk vergemakkelijkt dit het werken in de onderwijspraktijk met toetsing en taalportfolio.
icon-purple-file Bureau ICE leervorderingen langs meetlat (pdf)

Onderzoek voorspellen leerbaarheid nieuwkomers

Rotterdam heeft vier ISK’s waar nieuwkomers in de leeftijd van 12 tot 16 jaar intensief Nederlands krijgen. Tot op heden verzorgt de gemeente de intake van deze leerlingen. Volgend schooljaar nemen de scholen dit over. Met het oog daarop vroegen de ISK’s aan de CEDgroep om uit te zoeken of er alternatieven bestaan voor de gangbare intelligentietoets en of er toetsen bestaan waarmee je het taalleervermogen kunt voorspellen.
Het gebruik van non-verbale intelligentietests bij de intake voor nieuwkomers om hun toekomstige taalvorderingen te voorspellen is niet zonder problemen, onder- en overschatting komen voor. Er zijn andere non-verbale intelligentietests dan de Raven, waarbij vooralsnog de SON psychometrisch als de beste wordt beoordeeld. De afname van de SON vergt echter meer van de testleider dan de afname van de Raven. Het probleem blijft dat het niet goed mogelijk is bepaalde normen voor allerlei groepen van zeer verschillende herkomst geldig te verklaren.
icon-purple-file CEDgroep Onderzoeksverslag voorspellen leerbaarheid (pdf)

Contactgegevens VO

Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Reacties zijn gesloten.