Toetsenbank

Toetsenbank en LOWAN-licentie

Toetsen zijn leermomenten die leerlingen helpen in hun ontwikkeling en groei. Ze geven ons zicht op het leerniveau en geven ons handvatten om de leerling gericht vooruit te helpen. Voor het systematisch toetsen en volgen van de ontwikkeling van het taalniveau van de leerlingen op de eerste opvangschool/ISK, wordt via de LOWAN-licentie getoetst met JIJ! (voorheen TOA) van Bureau ICE. We toetsen hiermee objectief op de referentieniveaus met genormeerde, kwalitatieve toetsen. Het leerlingvolgsysteem genereert rapportages die inzicht geven in de scores van individuele leerlingen, waardoor we gericht bij kunnen sturen.

Wat toetst JIJ!
Het Europees Referentiekader (ERK) beschrijft wat iemand in een vreemde taal precies moet kunnen om aan te tonen dat hij of zij die taal op een bepaald niveau beheerst. Het ERK onderscheidt zes niveaus: A1 t/m C2. Het ERK onderscheidt vijf taalvaardigheden: lezen, luisteren, gesprekken voeren, spreken en schrijven. Met het JIJ! Leerlingvolgsysteem toets je Nederlands NT2 en de moderne vreemde talen op deze niveaus.
Ook rekenen kan getoetst worden, met de Meijerink referentieniveaus.
De Meijerink referentieniveaus beschrijven welke basiskennis en -vaardigheden leerlingen moeten beheersen voor taal (Nederlands) en rekenen, 1F t/m 4F.

Wat betekent dit voor jou?
Inmiddels gebruiken bijna alle ISK’s deze toetsen onder de LOWAN-licentie, een aantrekkelijk prijsaanbod voor ISK’s.  LOWAN-vo heeft besloten de samenwerking met Bureau ICE te continueren. Je kunt de komende jaren blijven rekenen op een toetssysteem dat flexibel ingezet kan worden. Bijvoorbeeld als onderdeel van de intake, tijdens en na afloop van een onderwijstraject en als doorstroominstrument.
Informatie over JIJ!: Bureau ICE, Stephanie Drenth
icon-purple-file Brochure-JIJ! voor ISK (pdf)
icon-purple-news Meer informatie over toetsing JIJ! voor ISK

Onderwijsinspectie keurt toetsen Meijerink goed!

Goed nieuws voor de scholen die gebruik maken van JIJ! van Bureau ICE om de leerlingen te toetsen op de niveaus Meijerink en CEF. De Inspectie van het Onderwijs heeft in november 2012 de toetsen Nederlands goedgekeurd.

Toetsplan op basis van uitstroomprofielen

Bureau ICE heeft 4 toetsplannen gemaakt op basis van uitstroomprofielen van PrO tot HAVO/VWO tot MBO. Het toetsplan is een blauwdruk met toetsen die voor de ISK ingezet kunnen worden. De uitstroomprofielen zijn leidend voor de toetsen voor de ISK-leerlingen.
icon-purple-file Toelichting op Toetsplannen (pdf)
icon-purple-file Toetsplannen op basis van uitstroomprofielen ISK (excel)

Contactgegevens VO

Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Reacties zijn gesloten.