Toetsing

Van intake, instroom tot door- en uitstroom vormt toetsing een belangrijk instrument in de loopbaan van de ISK-leerling. De NT2 toetsing vormt de hoofdmoot binnen de ISK.
Karen Heij, voormalig directeur Bureau ICE, schreef een tweetal artikelen over NT2 niveau-aanduidingen en het aanpakken van taalachterstand.
icon-purple-file LES, een poging tot ordening van NT2 niveau-aanduidingen (pdf)
icon-purple-file Profiel, taalvaardigheid van leerlingen met o.a. set ijkpunten (pdf)

Meijerink referentieniveaus taal

De referentieniveaus beschrijven welke basiskennis en -vaardigheden leerlingen moeten beheersen voor taal en rekenen. Er zijn vier fundamentele niveaus en vier streefniveaus (1F t/m 4F en 1S t/m 4S) voor primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Tussen de vier niveaus is sprake van overgangen of drempels. Dit zijn de overstappen die leerlingen maken binnen het onderwijssysteem.
icon-purple-file Korte beschrijving taalniveaus Meijerink (pdf)

Extra tijd voor leerlingen korter dan 6 jaar onderwijs in NL

Een leerling (afkomstig van de ISK) heeft recht op 6 jaar lang extra tijd bij tentamens en examens, vanaf het schooljaar dat een leerling onderwijs krijgt in Nederland. Onderwijs op een basisschool in Nederland wordt ook meegerekend.
Een schooljaar start op 1 augustus. Bijvoorbeeld:
1) Leerling heeft eerste schooldag in Nederland op 01-10-2009 → recht extra tijd van 01-08-2009 tot 01-08-2015.
2) Leerling heeft eerste schooldag in Nederland op 01-06-2009 → recht extra tijd van 01-08-2008 tot 01-08-2014.
Het Etty Hillesumlyceum in Deventer heeft voorbeelden beschikbaar gesteld van leerlingpasjes, een brief voor collega’s en een brief voor ouders.
icon-purple-file Voorbeelden Etty Hillesum extra tijd leerlingen (word)

Contactgegevens VO

Reacties zijn gesloten.