main-logo
Geld en regelgeving
Recht

Illegaal in Nederland

Ieder kind dat voor langere tijd in Nederland is, valt onder de Leerplicht en mag naar school. Ben je voor je 18e begonnen, dan mag je de opleiding afmaken.

Illegaal

Recht op onderwijs

Het onderwijs staat open voor eenieder die zich voor langere tijd op het Nederlandse grondgebied bevindt. Leerlingen die in een aanvraagprocedure zijn, bevinden zich legaal in Nederland. Het onderwijs staat zonder enige belemmering voor hen open. Alle minderjarigen die voor langere tijd in Nederland wonen, zijn volgens de leerplichtwet leerplichtig. Zij moeten naar school. Dit geldt dus ook voor alle nieuwkomers, legaal of illegaal verblijvend in Nederland. Leerlingen jonger dan 16 jaar zijn volledig leerplichtig. Leerlingen van 16 en 17 jaar zijn partieel leerplichtig. Dit laatste betekent dat leerlingen in plaats van volledig dagonderwijs ook een combinatie van opleiding en werk kunnen volgen. Is zo’n combinatie niet mogelijk, wat vaak bij asielzoekerskinderen en nieuwkomers het geval is, dan geldt de volledige leerplicht.

Opleiding afronden

Leerplichtige jongeren die uitgeprocedeerd zijn en het land moeten verlaten, verblijven illegaal in Nederland. Toch staat het onderwijs voor hen open. Met het afschaffen van het lesgeld voor het Voortgezet Onderwijs is het onderwijs voor iedereen toegankelijker geworden. Niet meer leerplichtige en illegaal in Nederland verblijvende jongeren mogen niet met een opleiding beginnen, zij vallen immers onder de Koppelingswet. Een opleiding waaraan zij voor hun 18e begonnen zijn, mogen zij afmaken.

Bekostiging

Alle bekostiging voor het VO en MBO (BOL) geldt ook voor een illegaal kind mits hij/zij voor zijn 18e de opleiding is begonnen. Op de website van Defence for Children vind je veel informatie over het onderwijs aan een illegaal in Nederland verblijvend kind. Onder meer over inschrijving, bekostiging en stage.
Voor de regio Amsterdam is er ook de hulptool Recht op Onderwijs.

Koppelingswet en gevolgen onderwijs
Leerplichtwet
Website Defence for Children
Informatie MBO-raad

Anderen bekeken ook

Recht op onderwijs

Rechten kinderen zonder verblijfsvergunning

Regelgeving

Inspectie

Deel deze pagina