main-logo
Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek nieuwkomers VO

Verkenning naar het onderwijs aan Poolse en Bulgaarse kinderen in Nederland

Uit diverse verkenningen blijkt dat het onderwijs voor kinderen van EU-arbeidsmigranten vaak niet goed verloopt. Schoolverzuim, taal- en leerachterstanden, culturele verschillen, slechte sociaaleconomische omstandigheden thuis zijn problemen en risicofactoren waar scholen tegenaan lopen.

Hoe ervaren ouders uit Bulgarije en Polen het onderwijs aan hun kinderen, het contact met de school en de overgang tussen scholen? Welke rol spelen ze in de begeleiding van hun kinderen? En: welke aansluitproblemen komen deze ouders tegen in het onderwijs? Dat waren de centrale vragen bij een verkenning die FORUM in 2014 uitvoerde.

thumnail

Informatie

  • Auteur(s): Annet Hermans
  • Uitgever:FORUM
  • Jaar van uitgave:2014

Deel deze pagina