main-logo
Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek nieuwkomers VO

Onderzoek taal in rekenen/wiskunde

In het eerste deel van dit artikel wordt kort geschetst hoe taal en wiskunde leren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, waarna enkele onderzoeken worden besproken. Om welke taal gaat het, hoe kunnen leerlingen vakgebonden taal leren.
In het tweede deel wordt ingegaan op taalgericht vakonderwijs. Daarna wordt aan de hand van voorbeelden uit onderzoek rond prototypische lessen geïllustreerd hoe taalgericht reken-wiskunde-onderwijs er in de praktijk uit kan zien.

thumnail

Informatie

  • Auteur(s): H.A.A, van Eerde
  • Jaar van uitgave:2009

Deel deze pagina