main-logo
Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek nieuwkomers VO

Statushouders in het MBO

KIS onderzocht de onderwijs carrière van statushouders binnen het mbo, en doet aanbevelingen om deze carrière succesvol te laten verlopen.

In dit rapport brengen we in beeld hoe de onderwijs-carrière op het mbo van (veelal jonge) statushouders verloopt. Lukt het hen om de overstap van de entreeopleiding naar niveau twee te maken? Tegen welke mogelijke barrières lopen zij aan op niveau twee en de hogere niveaus (drie en vier) en welke goede voorbeelden zijn er te noemen vanuit de praktijk? Maar bovenal: wat is er nodig om statushouders succesvol door- en uit te (laten) stromen binnen het mbo?

thumnail

Informatie

Deel deze pagina