main-logo
Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek nieuwkomers VO

NT2 examinering in VO

Examen Nederlands struikelblok voor nieuwkomersleerlingen
Het aantal nieuwkomers in het Nederlandse onderwijs is de afgelopen jaren toegenomen en die trend zet door. In het voortgezet onderwijs zijn signalen dat leerlingen met een andere moedertaal dan Nederlands meer moeite hebben met het Centraal Examen (CE) Nederlands dan met andere vakken. Niet alleen vanwege de taal, maar ook vanwege de manier waarop het examen is opgezet. Dit kan een belemmering zijn voor nieuwkomersleerlingen om het diploma te halen of een opleiding te volgen op het niveau dat past bij hun capaciteiten.

Voorstudie
In een voorstudie onderzochten we de examens CE Nederlands, Staatsexamens Nt2 en het EDUP. Dat deden we door middel van deskresearch, literatuurstudie en gesprekken met experts. Ook keken we in de literatuur hoe twee andere landen (Duitsland en Zweden) met examinering van nieuwkomers omgaan. Daarnaast vergeleken we de prestaties van nieuwkomers met die van hun klasgenoten, aan de hand van data van het Centraal Bureau voor Statistiek. Ook vergeleken we hun prestaties op het CE Nederlands met andere eindexamenvakken. Als laatste verzamelden we de ervaringen van de drie scholen die al eerder met de alternatieve examens hebben geëxperimenteerd We interviewden docenten en leerlingen over hun ervaringen. Dat resulteerde in case-beschrijvingen, met uitleg over de schoolspecifieke wijze waarop de drie scholen de alternatieve examinering op school hebben geïmplementeerd.

thumnail

Informatie

  • Auteur(s): Bisschop, P., Doeve, T., Van der Ven, K., Krijnen, E., Petit, R., Elshof, D., Van Stigt, A.
  • Uitgever:SEO en Kohnstamm
  • Jaar van uitgave:2022
  • ISBN:90-5220-184-9

Deel deze pagina