main-logo
Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek nieuwkomers VO

Buitenschools leren in het NT2 onderwijs

We zien dat er in de praktijk nog vaak een tamelijk smalle definitie van buitenschools leren wordt gehanteerd. Om die reden wordt het concept buitenschools leren in deze bundel eerst aan een nadere analyse onderworpen. Vragen als: In welke traditie valt het? Welke verwachtingen mag men koesteren? Welke effecten kunnen ermee bereikt worden? Wat vraagt het van de cursist, en wat vraagt het van de docent?, worden behandeld. Het moet mogelijk zijn om met behulp van dergelijke, meer theoretische, beschouwingen, als docententeam in onderlinge discussie het concept buitenschools leren verder te onderzoeken.

thumnail

Informatie

  • Auteur(s): Yolande Emmelot en Simon Verhallen
  • Uitgever:ITTA
  • Jaar van uitgave:1997

Deel deze pagina