main-logo
Nieuws
Begeleiding doorstroom

Nieuws

Alle nieuws uit het voortgezet onderwijs

Doorstroom ISK-leerlingen, geef ze een gezicht en maak persona's

Doorstroom ISKleerling 940x370 1

Door de grote groei van het aantal jongeren met een NT2-achtergrond is er in de ISK en ook in het reguliere voortgezet onderwijs een steeds grotere behoefte aan kennis over het begeleiden van ISK-leerlingen.
Monique Mulder, blogster voor LOWAN en docent ISK, deed voor haar Master Educational Needs onderzoek naar de doorstroom van ISK-leerlingen. Juist deze leerlingen zijn afhankelijk van de inzet van anderen als het gaat om de kansen die ze krijgen.

Artikel in tijdschrift Les
Vanuit haar verandervraag, de onderzoeksvraag voor deze master, kwam zij uit op de aanbeveling persona’s op te stellen van ISK-leerlingen. In een artikel in het tijdschrift Les legt ze dit kort uit.

Artikel in tijdschrift Les

Persona’s, geef leerling gezicht

Tijdens de periode op de ISK wordt er veel informatie verzameld over de redenen achter het gedrag van de leerling wat kan helpen om de leerlingen na doorstroom goed te begeleiden.
Al deze verschillende leerlingen vragen om een eigen aanpak, die ik heb samengevat in acht persona’s. Deze geven meer informatie over de achtergrond en de behoefte aan het soort begeleiding van deze jongeren. Die acht persona’s zijn samengesteld aan de hand van de verhalen van leerlingen op de ISK in Doetinchem van 2018-2023. Op deze manier krijgt de ISK-leerling een gezicht en daarmee een eigen, aparte plek tussen de NT1-leerlingen. Zo kunnen leerlingen een meer geleidelijke overstap maken naar de vervolgschool en tegelijk zichzelf blijven. Dit gezicht krijgen ze al binnen de ISK en later ook op de school waarnaar ze doorstromen en in dat opzicht zijn de persona’s dus een belangrijk voorlichtingsmiddel voor alle docenten en andere professionals die met ISK-leerlingen werken.

Bekijk het boekje met de persona’s

Deel deze pagina