main-logo
Nieuws
Nieuwkomersonderwijs in de problemen

Nieuws

Alle nieuws uit het voortgezet onderwijs

Problemen nieuwkomersonderwijs

Uitwisselingsbijeenkomst ISK's

Op 29 november jl. vond een online uitwisselingsbijeenkomst plaats waar ISK coördinatoren en directies de problemen waar zij nu tegen aanlopen uitwisselden. We hoorden veel dezelfde geluiden en het is duidelijk dat de rek er uit is. Ook is gesproken hoe ISK’s het onderwijs – ondanks de grote uitdagingen – toch vormgeven en welke oplossingsrichtingen zouden kunnen bijdragen. Maar, veel van deze acties en ideeën zijn ook verre van ideaal en moeten daarom gezien worden als noodscenario’s. Daarnaast vergen ze ook een langere adem. Daarmee krijg je nu niet meteen meer ruimte, maar is het belangrijk om het wel te doen.

Vervolg
LOWAN-vo en VO-raad spreken OCW (en o.a. de VNG en de Inspectie van het Onderwijs) wekelijks over de stand van zaken. Uiteraard nemen wij deze signalen en noodscenario’s hierin mee, evenals de uitkomsten van het Kamerdebat op 30 november jl. De minister heeft toegezegd op korte termijn een vervolg te geven aan het Kamerdebat en een en ander ook mee te nemen in de voorjaarsbegroting.

Terugkoppeling uitwisselingsbijeenkomst ISK’s

Terugblik Kamerdebat 30 november

Op 30 november jl. was er een Kamerdebat in commissie Onderwijs waarin er vragen aan Minister Wiersma werden gesteld in het kader van Onderwijs aan Vluchtelingen. Als LOWAN hebben we deze vergadering gevolgd en delen we met jullie de belangrijkste punten.

Debat terugkijken? Dat kan

Voorbereiding

Ter voorbereiding hadden diverse partijen brieven gestuurd naar de Kamer, wij dus ook. In onze brief delen we onze zorgen en komen we ook met mogelijke noodscenario’s/oplossingen. Naast onze brief was er ook een brief vanuit LOWAN-po, de samenwerkingsverbanden passend onderwijs en diverse besturen en maatschappelijke partijen. Daarnaast hadden we ter voorbereiding ook de huidige stand van de wachtlijsten geïnventariseerd. Hieronder de brieven en het verslag.

Samenvatting vergadering

Tijdens deze vergadering waren er leden van diverse partijen aanwezig en minister Wiersma.
Daarnaast van Meenen (D66), van Baarle (DENK), Westerveld (GroenLinks), Peters (CDA), El Yassini (VVD) en Beertema (PVV). Als LOWAN viel ons de enorme betrokkenheid vanuit de diverse partijen op. Ze waren goed geïnformeerd en de Kamerleden brachten punten vanuit de diverse brieven in.

Nieuwkomersbekostiging
Een aantal Kamerleden vroegen de minister of de nieuwkomersbekostiging, die nu start op het aankomstdatum Nederland, zou kunnen starten bij de aanvang van het onderwijs/eerste schooldag.
Ook werd gevraagd de daadwerkelijk genoten schooltijd te rekenen.
De minister gaf aan dat hij dit mee zal nemen bij de voorjaarsbegroting.

Noodopvang en geen zicht op kinderen
Kamerleden vroegen de minister en elkaar om in het dossier asielopvang dit punt mee te nemen. De minister gaat ook in gesprek met zijn collega van J&V.

Relatie spreidingswet en spreiding onderwijs?
Betekent de spreidingswet ook een automatische spreiding is voor het onderwijs? De minister gaf als antwoord dat de spreidingswet nu nog niet in werking is, dus dat hij ook hier geen antwoord op kan geven.

TOV voor alle nieuwkomers?
Een van de vragen die regelmatig terugkwam is dat er een TOV voor alle nieuwkomers komt i.p.v. alleen voor de Oekraïense ontheemden. De minister gaf aan dat:

  • hij weet dat er wachtlijsten zijn;
  • hij graag alle leerlingen naar een nieuwkomersschool ziet gaan;
  • hij openstaat voor een pilot in grote steden waar de wachtlijsten heel erg lang zijn;
  • hij het een heel lastig dilemma vindt. Hij wil graag onderwijs voor alle kinderen, maar ziet ook dat de huidige TOV’s een mix zijn tussen opvang/onderwijs en dat dat de kwaliteit van het onderwijs aan deze groep niet ten goede komt.

Te lage doorstroom nieuwkomers
Er waren ook vragen die gingen over de lage doorstroom van nieuwkomers naar bijvoorbeeld VSO en praktijkonderwijs. Dit is een punt dat ook in de ‘Staat van het Onderwijs’ door de inspectie is aangekaart. Momenteel verdiept Argos zich in dit onderwerp, over IQ testen. Op de vragen van de Kamerleden gaf de minister aan dat hij ook dit onderwerp meeneemt in het voorjaar.

Vervolg?

Als LOWAN blijven we natuurlijk in gesprek met OCW over de problematiek die nu speelt en mogelijke oplossingsrichtingen. Via de nieuwsbrief zullen we jullie op de hoogte blijven houden.

Bekijk ook

Wachtlijsten

Het nieuwkomersonderwijs onder grote druk

Blog

Het is wel heel druk op de ISK

Deel deze pagina