main-logo
Nieuws
Luiden noodklok

Alle nieuwsitems voor voortgezet onderwijs

LOWAN luidt noodklok

De grote aantallen leerlingen, zowel vanuit Oekraïne als de vele noodopvang, personele tekorten, huisvesting zorgen ervoor dat veel nieuwkomers nu van onderwijs verstoken blijven. Soms op wachtlijsten staan, maar vaker ook wordt onderwijs niet geregeld. De ISK’s kunnen het niet meer aan.

Scholen overvol

De oorlog in Oekraïne en de grote opvang in Nederland heeft ervoor gezorgd dat veel ISK’s overvol zitten. Maar er speelt een veel grotere problematiek: die van de vele tijdelijke noodopvang. Noodopvang die door het COA wordt georganiseerd (180 locaties en nog groeiende), maar ook veel noodopvang door gemeenten/veiligheidsregio’s. Opvang die steeds zeer tijdelijk van aard is, 1 maand, 2 maanden, 3 maanden en dan ook nog steeds weer veranderend in einddatum, kan zo weer op dag van ‘sluiting’ verlengd worden met weer een maand etc. Bovendien is de opvang soms 1000-1500 mensen (10-20% kinderen) waardoor scholen geconfronteerd worden met enorme aantallen.
Onderwijs wordt vaak niet geregeld als noodopvang maar voor enkele maanden is. Voordat het geregeld is, is de opvang alweer weg, is de gedachte.
Een bijkomend probleem is dat niemand het totaaloverzicht heeft van de noodopvang (van zowel COA als gemeenten/veiligheidsregio’s) waardoor we niet weten hoeveel kinderen er verstoken blijven van onderwijs. We vrezen dat het probleem nog veel groter is dan we nu denken.

Grote aantallen AMV op 1 plaats
Vervolgens is er in de toestroom van vluchtelingen een zeer groot deel AMV (alleenstaande minderjarige). Deze jongeren worden in grote aantallen in noodopvangvoorzieningen geplaatst (50/80/100 en nog meer).
Dergelijke aantallen op 1 plaats kunnen scholen niet meer aan.

Stop kortdurende opvang en vele verhuizingen

Het zeer tijdelijke karakter van de noodopvang en de enorme schaalgrootte  is een onmogelijke opgave voor scholen om hier het onderwijs voor te regelen.
Jongeren die van de ene naar de andere noodopvang verhuizen, krijgen zo heel lang geen onderwijs, periodes van een halfjaar zijn geen uitzondering.
Kinderen ervaren veel stress, er is geen school, ze kunnen niet bouwen aan relaties en toekomst. Het belemmert het weer tot leren komen als ze wel eindelijk naar school gaan.
De 120 ISK’s hebben bijna allemaal een regionale functie, veel ISK’s hebben nu te maken met tijdelijke noodopvang en daarbovenop ook met grote aantallen AMV-ers. De scholen kunnen deze aantallen niet meer aan.

Personele tekorten

Zoals overal in het onderwijs kampen de ISK’s met een groot tekort aan personeel. NT2 expertise is er nauwelijks meer te vinden.
In Nederland is er geen docentenopleiding NT2 zoals dit er voor ieder ander vak wel is. Meer aandacht voor NT2 en opleidingsmogelijkheden is noodzakelijk.
We hebben het nieuwkomersonderwijs VO goed op de rit staan. De structuur, het aanbod en de eenduidigheid die we eindelijk bereikt hebben met de uitstroomprofielen en leerlijnen voor zowel de ISK (en de leerling) als de vervolgschool staat nu onder druk en ondermijnt een succesvolle schoolloopbaan waaronder de doorstroom naar  het vervolgonderwijs.

Financiële gevolgen

Scholen kunnen vanaf het moment dat een nieuwkomer Nederland binnenkomt, twee jaar lang aanspraak maken op de nieuwkomersbekostiging.  Nu het verschil zo groot is tussen aankomstdatum NL en de 1e schooldag gaat er heel veel tijd van de bekostigde periode op de ISK vanaf. De groep leerlingen die zo op de ISK zit en niet bekostigd wordt zoals het zou moeten wordt aanzienlijk groter. We kunnen nu al de problemen zien aankomen die zich over ruim een jaar gaan afspelen.

We roepen OCW op om de aankomstdatum NL z.s.m. te wijzigen in 1e schooldag.
We hebben daarmee niet het probleem van het onderwijs nu getackeld maar anders dreigt dat leerlingen niet het nieuwkomersonderwijs krijgen wat leidt tot een succesvolle schoolloopbaan. Bovendien voorkomen we grote financiële problemen bij de schoolbesturen met een ISK die hun verantwoordelijkheid nemen en leerlingen van het onderwijs voorzien wat nodig is maar daar niet voor bekostigd krijgen.
Geen uitholling van ons onderwijs!

Overleg ISK’s

Tijdens de directiebijeenkomst op de landelijke studiedag van LOWAN-vo op 7 november hebben we over deze problematiek gesproken. Bekijk de opnames van plenair en directiebijeenkomst.

 

Samen met VO-raad
Samen met de VO-raad werd op dinsdag 29 november een uitwisselingsbijeenkomst voor directieleden/coördinatoren van de ISK’s georganiseerd over de problematiek en welke noodscenario’s al in gang gezet zijn of aan welke men denkt.
Binnenkort komt hier een verslag.

LOWAN bevraagt ISK’s

LOWAN-vo heeft een korte vragenlijst uitgezet bij de ISK’s op  14-11-2022 om te proberen zicht te krijgen op de wachtlijsten bij de ISK’s en de aantallen kinderen die geen onderwijs krijgen in de VO-leeftijd in Nederland.
Ruim 68% van de scholen heeft deze ingevuld.
60% heeft een wachtlijst
22% heeft geen wachtlijst, maar kan geen leerlingen meer aannemen
Ruim de helft van de scholen geeft aan te weten dat er kinderen in de regio zijn die geen onderwijs krijgen, vooral in de noodopvang en AMV-ers (alleenstaande minderjarigen),  met daarbij de schatting dat zeker 1000 kinderen geen onderwijs krijgen.

Naar uitkomsten vragenlijst LOWAN-vo

AO Kamercommissie Onderwijs

Op 30 november is er een AO in deze Kamercommissie over het onderwijs aan vluchtelingen. Wij hebben samen met de VO-raad een brief gestuurd naar de minister en de Kamercommissie waarbij we hen informeren over de problemen die op dit moment aan de orde van de dag zijn en ons werk steeds moeilijker maken.

Naar Kamerbrief debat 30/11/2022 VO-raad en LOWAN-vo

Nieuws van VO-raad en LAKS

 

Bekijk ook

Maatwerkbekostiging

Aanvulling op nieuwkomersbekostiging

Voor deel ISK-leerlingen geen geld

Deel deze pagina