main-logo
Nieuws
Stop verplaatsingen van kinderen

Nieuws

Alle nieuws uit het voortgezet onderwijs

Brandbrief

Stop verplaatsingen kinderen in asielprocedure

Brandbrief 970 340

Stop!
“Stop direct met verplaatsingen van kinderen binnen de reguliere asielopvang.  En werk met een nieuw asielopvangbeleid versneld toe naar één opvanglocatie in de hele asielprocedure”.
Dit is de dringende oproep aan staatsecretaris Eric van der Burg van AJN Jeugdartsen Nederland, Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland/Vakgroep Jeugd, LOWAN-po, LOWAN-vo, PO-Raad en VO-Raad.

Persbericht

Verhuizingen geven verhoogd risico
Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen en leerkrachten van het primair en voortgezet onderwijs zien dagelijks in de spreekkamer en in de klas de negatieve gevolgen van de herhaaldelijke doch vermijdbare verplaatsingen van asielkinderen. Verhuizingen geven een verhoogd risico op ontwikkelingsschade en psychosociale problematiek als angst, onthechting en depressie. De vele verplaatsingen leiden daarnaast tot een verbazingwekkende verspilling van kostbare arbeid, tijd en geld in de zorg, het onderwijs en bij het COA. Tenslotte is de directe maatschappelijke impact van een verplaatsing vaak enorm.

 

De samenwerking tussen onderwijs en jeugdgezondheidszorg verbindt al meer dan 100 jaar de zorg van school en van zorgverleners. Samen dragen we bij aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van kinderen. Ondanks de jarenlange roep om het verminderen van verhuisbewegingen in de reguliere asielopvang verandert er weinig. Maar achter elke verplaatsing van een gezin zit een kind met een risico op ontwikkelingsschade en elke vermijdbare verplaatsing is er één te veel.

Dringende oproep aan staatssecretaris Eric van der Burg
We vragen staatssecretaris Eric van der Burg daarom gezamenlijk per direct te stoppen met verplaatsingen in de reguliere asielopvang en met een nieuw asielopvangbeleid versneld toe te werken naar één opvanglocatie in de hele asielprocedure. Dat zal asielkinderen de veerkracht geven die ze hard nodig hebben, niet alleen tijdens de asielprocedure maar ook voor een kansrijke toekomst.

Brandbrief verstuurd aan staatssecretaris Eric van den Burg

Korte film uit praktijk

Een korte film waarin Petra de Jong, jeugdarts en bestuurslid AJN Jeugdartsen Nederland, en Yurien van Starkenburg, directeur van OBS De Verrekijker in Katwijk, beiden werkzaam op een asielopvanglocatie, praktijkervaringen delen.

Bekijk korte film

Lees meer over de wachtlijsten en kinderen die niet naar school gaan

Wachtlijsten en leerlingenstop

Blog

Oproep ISK Arnhem

Deel deze pagina