main-logo
Nieuws
Inspectie over schoolloopbanen nieuwkomers

Nieuws

Alle nieuwsitems voor voortgezet onderwijs

Onderzoek

Volgens inspectie is gerichte ondersteuning nodig in hele schoolcarrière VO

Nieuwkomersleerlingen ervaren in vergelijking met andere leerlingen meer hobbels in hun schoolloopbaan; het is goed om hier nader onderzoek naar te doen en met scholen te kijken wat zij kunnen doen om de kansen van deze groepen te versterken. Dit bepleit de Onderwijsinspectie op basis van eigen onderzoek. Eerder verscheen een aantal resultaten hiervan in de Staat van het Onderwijs en nu is er een factsheet gepubliceerd.

 

De inspectie heeft in beeld gebracht in hoeverre de schoolloopbanen van nieuwkomers verschillen van de schoolloopbanen van niet-nieuwkomers. Nieuwkomers zijn leerlingen die niet in Nederland zijn geboren en van wie beide ouders ook niet in Nederland zijn geboren. Ze hebben onder andere gekeken naar verschillen in opgelopen vertraging, uitstroom naar het speciaal (basis)onderwijs, schooladviezen, eindexamenresultaten en doorstroom naar vervolgonderwijs.

Zo krijgen ze relatief gezien vaker een lager definitief basisschooladvies, doen ze vaker een jaar over en wisselen ze vaker van school. Oorzaken die hiervoor worden genoemd zijn anderstaligheid en ouders die vaak minder steun kunnen geven of minder goed de weg kunnen vinden in het onderwijssysteem.

Positief is dat nieuwkomersleerlingen relatief gezien vaker opstromen en een diploma halen boven het niveau van het basisschooladvies. Maar het onderzoek laat wel zien dat extra aandacht nodig is voor deze groep leerlingen, om hun kansen tijdens hun schoolloopbaan te vergroten. Volgens de Inspectie is gerichte ondersteuning nodig, niet alleen in de eerste jaren maar gedurende hun hele schoolcarrière in het vo. De Inspectie wil met leraren, directeuren en bestuurders kijken hoe zij hieraan kunnen bijdragen.

LOWAN ondersteunt de oproep tot een langere ondersteuning, deze is zowel in het regulier VO als MBO noodzakelijk! We vragen OCW om voor de nodige maatregelen en middelen te gaan zorgen.

Factsheet Inspectie

Staat van het Onderwijs 2022 – Schoolloopbanen nieuwkomers

Website Inspectie

Anderen bekeken ook

Doorstroom

Meer nodig in regulier onderwijs

Handreiking docenten

O jee, een NT2 leerling in de klas

Deel deze pagina