main-logo
Lesmateriaal

Lesmateriaal

Lesmateriaal en vakliteratuur voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs

Verder Lezen

Is een vervolg op Beter Lezen, met wat langere en moeilijkere teksten. Het is een cursistenboek voor volwassenen A1 tot A2. Het doel van het boek is tweeledig; enerzijds het bevorderen van de leesvaardigheid en anderzijds het vergroten van het leesplezier. De thema’s sluiten zoveel mogelijk aan bij de thema’s in gangbare NT2-methoden. Bij elke leestekst zijn enkele begripsoefeningen, woordenoefeningen en gespreksvragen opgenomen.

thumnail

Informatie

  • Auteur(s): Marilene Gathier en Dorine de Kruyf
  • Uitgever:Coutinho
  • Jaar van uitgave:2003
  • ISBN:ISBN: 9789062833788

Deel deze pagina