main-logo
Lesmateriaal

Lesmateriaal

Lesmateriaal en vakliteratuur voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs

Rechten van alle kinderen

Jongeren leren op school nog te weinig over hun eigen en andermans rechten. Daarom komt uitgeverij Eenvoudig Communiceren met het lesboek ‘Rechten van alle kinderen’. Het boek beschrijft veertig belangrijke kinderrechten uit het Verdrag Inzake de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties. Het is geschreven in makkelijke taal (niveau A2) en bevat veel herkenbare voorbeelden en foto’s. Daarmee is het bij uitstek geschikt voor de bovenbouw van de basisschool, de isk, het vmbo, praktijkonderwijs en mbo. Want álle jongeren hebben het recht om hun rechten te kennen.
In het welvarende Nederland is er nog van alles mis met de rechten van kinderen. Zo leeft één op de negen kinderen in armoede. En worden jaarlijks bijna 120.000 kinderen slachtoffer van mishandeling. Maar ook voor andere jongeren is het belangrijk te weten wat hun rechten zijn. Bijvoorbeeld als ze worden gepest of gediscrimineerd. Als hun ouders gaan scheiden. Of als een volwassene zomaar de berichten wil lezen op hun telefoon.

Toch besteden Nederlandse scholen weinig aandacht aan kinderrechten in vergelijking met andere landen. Mensenrechtenorganisaties zoals Unicef, Amnesty International en het VN-Kinderrechtencomité willen dat daar verandering in komt. Ook Platform Onderwijs 2032 vindt dat leerlingen moeten weten wat hun eigen en andermans rechten zijn. Dit is niet alleen goed voor de jongeren zelf. Het zorgt ook voor betere verhoudingen tussen de leerlingen, de leraren, ouders en buurt.

Met het lesboek ‘Rechten van alle kinderen’ kunnen docenten hun leerlingen kennis laten maken met het thema kinderrechten. Het boek bestaat uit een inleiding over het ontstaan van de kinderrechten en beschrijvingen van veertig kinderrechten. De actuele voorbeelden bieden stof voor discussie. Zo kan straks iedere jongere weten dat niemand zomaar in zijn telefoon of dagboek mag lezen. En dat vrije tijd niet alleen leuk is, maar ook een recht.

thumnail

Informatie

Deel deze pagina