main-logo
Lesmateriaal

Lesmateriaal

Lesmateriaal en vakliteratuur voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs

Van Sinterklaas tot Suikerfeest

In het boek Van Suikerfeest tot Sinterklaas worden alle belangrijke feesten die in Nederland voorkomen, besproken. Elke feestdag is op een aparte spread in makkelijk leesbaar Nederlands uitgelegd, geïllustreerd en toegelicht. De teksten zijn zeer geschikt als oefening in begrijpend lezen, terwijl de lezer tegelijkertijd kennis van de maatschappij opdoet. Taalniveau net onder A2. Moeilijke woorden zijn gemarkeerd en worden achter in het werkboek uitgelegd. Van Sinterklaas tot Suikerfeest biedt veel stof voor gesprekken over onze multiculturele samenleving.

Eerste hoofdstuk
Ramadan

thumnail

Informatie

Deel deze pagina