main-logo
Lesmateriaal

Lesmateriaal

Lesmateriaal en vakliteratuur voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs

Newswise

Newswise is een methode voor begrijpend lezen voor het vak Engels. Er wordt gewerkt met actuele onderwerpen en er is veel aandacht voor woordenschatuitbreiding. De methode is gebaseerd op de succesvolle aanpak van Nieuwsbegrip, een programma dat op meer dan 6000 Nederlandse scholen wordt gebruikt. Newswise verschijnt elke twee weken en bevat een nieuwstekst plus opdrachten. De teksten zijn gebaseerd op authentieke bronnen en worden aangeboden op niveau A2 en B1 van het Europees referentiekader (ERK). De voertaal van Newswise is Engels.

thumnail

Informatie

Deel deze pagina