main-logo
Lesmateriaal

Lesmateriaal

Lesmateriaal en vakliteratuur voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs

DigLin MVT

Een nieuwe en didactische revolutionair (digitale) methode voor het leren van Engels, Duits, Frans en Spaans.
DigLin MVT is een digitale leeromgeving voor moderne vreemde talen. Bronnen bieden de mogelijkheid om een taal te leren in eigen gewenste volgorde. Zowel in lees-, luister- als spreekvaardigheid bevatten de bronnen interactief beeld- en geluidsmateriaal. DigLin MVT is opgezet met principes van gamification, inspelend op intrinsieke motivatie en autonomie. Leerlingen gaan direct aan de slag en ontvangen directe feedback. Het opdoen van kennis verloopt hierdoor snel waarbij timers en puntentellingen het voortgangsproces visueel maken. De leeromgeving stuurt niet actief op wat leerlingen móéten doen maar op wat ze moeten kúnnen. De leerling kiest zelf de leerweg met bronnen die hij nodig acht om aan de verwachtingen van de docent te voldoen.

Vraag een gratis proeflicentie aan!

thumnail

Informatie

Deel deze pagina