main-logo
Lesmateriaal

Lesmateriaal

Lesmateriaal en vakliteratuur voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs

Communicatiewaaier werken met anderstaligen

Heb je als hulp- of dienstverlener anderstalige en cultureel diverse klanten? Ervaar je uitdagingen op vlak van communicatie?

Taaldrempels verlagen de kwaliteit van de communicatie omdat je elkaar niet voldoende begrijpt of omdat de nuance verdwijnt. Ze kunnen dan ook een toegankelijke dienstverlening verhinderen. Om taaldrempels te verkleinen is er een waaier aan mogelijkheden. Je kan bijvoorbeeld sociaal tolken, pictogrammen of apps inschakelen tijdens het gesprek. Het inzetten van deze taaloverbruggende instrumenten betekent trouwens niet dat je geen oefenkansen Nederlands meer kan aanbieden. Integendeel, ze zijn aanvullend.
Deze Communicatiewaaier geeft een overzicht van deze hulpmiddelen. Je krijgt onder meer tips over communiceren in duidelijke taal en een beslissingsmodel om het juiste instrument te kiezen. Ook voor docenten en zorgcoördinatoren inzetbaar.

thumnail

Deel deze pagina