main-logo
Lesmateriaal

Lesmateriaal

Lesmateriaal en vakliteratuur voor nieuwkomers in het primair onderwijs

Van horen en zeggen

Van horen en zeggen is een methode Nederlands voor anderstalige leerlingen in het basisonderwijs, gericht op mondelinge taalvaardigheid. In thema’s zoals school, in de klas, schoolplein, naar huis, schooldokter, en schoolonderwerpen zoals gymnastiek en zwemmen, rekenen, handenarbeid leren de anderstalige leerlingen het Nederlands. Dat gebeurt: met liedjes als introductie op het thema; via uit het leven gegrepen dialogen, met kleurenfoto’s en op cd; via klanklessen, voor een juiste Nederlandse uitspraak en als opmaat voor het leren lezen; via de thema’s om de bijbehorende woorden (inhoudswoorden) te leren; via de dialogen en speciale oefeningen om de Nederlandse functiewoorden, allerlei grammaticale constructies en allerlei vervoegingen en verbuigingen te leren; via speciale oefeningen als voorbereiding voor het leren lezen en schrijven in het Nederlands; via specifieke oefeningen om de benodigde woordenschat voor het leren lezen in groep drie (verhaalwoorden zoals prinses, reus, kasteel; of geluiden zoals krak, boem, au) te leren. En nog veel meer…

thumnail

Informatie

Deel deze pagina