main-logo
Home

Categorie item: Vakgebieden

Verkenning naar het onderwijs aan Poolse en Bulgaarse kinderen in Nederland

Uit diverse verkenningen blijkt dat het onderwijs voor kinderen van EU-arbeidsmigranten vaak niet goed verloopt. Schoolverzuim, taal- en leerachterstanden, culturele verschillen, slechte sociaaleconomische omstandigheden thuis zijn problemen en risicofactoren waar scholen tegenaan lopen. Hoe ervaren ouders uit Bulgarije en Polen het onderwijs aan hun kinderen, het contact met de school en de overgang tussen…

lees meer

Onderzoek taal in rekenen/wiskunde

In het eerste deel van dit artikel wordt kort geschetst hoe taal en wiskunde leren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, waarna enkele onderzoeken worden besproken. Om welke taal gaat het, hoe kunnen leerlingen vakgebonden taal leren. In het tweede deel wordt ingegaan op taalgericht vakonderwijs. Daarna wordt aan de hand van voorbeelden uit onderzoek…

lees meer

Deel deze pagina